HvJ EU: Omroeporganisaties niet uitsluiten van billijke vergoeding voor privékopie, omdat de schade 'minimaal' zou zijn

30-11-2023 Print this page
IEPT20231123, HvJEU, Seven.One v Corint

Artikel 5(2)(b) Auteursrechtrichtlijn (2001/29) verzet zich tegen een nationale regeling die omroeporganisaties waarvan de vastleggingen van hun uitzendingen door natuurlijke personen voor privégebruik en zonder-commercieel oogmerk worden gereproduceerd, uitsluit van het in die bepaling bedoelde recht op een billijke compensatie, voor zover die organisaties mogelijkerwijs schade lijden die niet als „minimaal” kan worden aangemerkt.


AUTEURSRECHT - NABURIGE RECHTEN
 

IEPT20231123, HvJEU, Seven.One v Corint
 


ECLI:EU:C:2023:900

Zaak C-260/22 Seven.One v Corint Media