Scheldwoorden, diffamerende, onnodig grievende en excessieve beschuldigingen richting Minister en Minister-President van Sint Maarten

01-12-2023 Print this page
IEPT20231124, GiEA Sint Maarten, Minister(-President) Sint Maarten

Vordering tot rectificatie wegens ongefundeerd beschuldigingen, bedreigingen, scheldwoorden, diffamerende, onnodig grievende en excessieve beschuldigingen richting zowel Minister als Minister-President. Dit gebeurde vlak na de aankondiging van parlementaire verkiezingen, het vermoedelijke motief is dat gedaagde een kandidaat zal steunen of zichzelf op de lijst van een politieke partij laat plaatsen. Het verspreiden van berichten en filmpjes via WhatsApp ontstijgt het privékarakter, omdat het een eigen leven gaat leiden en 'people of Sint Maarten' wordt geadresseerd. In de tweede zaak: Gedaagde overschrijdt het maatschappelijk betamelijke door de Minister-President te krenken en te kwetsen. Hij beweert dat Minister-President als kind seksueel misbruikt is en als gevolg hiervan psychologische problemen ondervindt, hetgeen heeft bijgedragen aan het feit dat zij lesbisch is. Gedaagde vindt dat Minister-President zich moet verontschuldigen aan het volk van Sint Maarten voor het feit dat zij lesbisch is geworden. Vorderingen toegewezen in beiden zaken.

 

PUBLICATIE


Eiser legt aan zijn vordering ten grondslag dat [gedaagde] videofilmpjes, voornamelijk via WhatsApp en Facebook van verschillende Ministers en personen verbonden aan hun Ministeries, opneemt en verspreidt waarin hij onjuiste, diffamerende en misleidende beschuldigingen uit. De videofilmpjes, geluidsopnames en WhatsApp-berichten zijn beledigend en onnodig grievend. Gedaagde maakt deze videofilmpjes, geluidsopnames en WhatsApp-berichten opzettelijk publiekelijk door deze met veel mensen in Sint Maarten te delen.

 

Gedaagde betwist dat hij publieke uitlatingen heeft gedaan omdat de videofilmpjes binnen een gesloten WhatsAppgroep zijn verspreid. Het zijn volgens hem privé gesprekken. Daar tegenover staat dat gedaagde in de videofilmpjes niet zijn vrienden aanspreekt maar “the people of Sint Maarten” en zijn uitlatingen richt tot de “Sint Maarten people”, zodat aannemelijk is dat gedaagde niet alleen bij zijn vrienden de vermeende corruptie en misstanden van eiser onder de aandacht wil brengen, maar dat hij juist met zijn videofilmpjes zoveel mogelijk inwoners van Sint Maarten wenst te bereiken.


Gedaagde zegt met een grote mate van stelligheid dat [eiser] corrupt is, een gangster is, strafbare feiten pleegt, geld aanneemt van Arajet en hij suggereert met zijn vragen waar [eiser] het geld vandaan haalt om drie huizen te kopen dat [eiser] deze huizen van gemeenschapsgeld financiert. Naar het oordeel van het Gerecht zijn dit ernstige beschuldigingen, die [gedaagde] op geen enkele wijze heeft kunnen staven met feiten.

 

Naar het oordeel van het Gerecht zijn de uitingen, bedreigingen, scheldwoorden en beschuldigingen diffamerend, onnodig grievend en excessief te noemen. Mede in het licht bezien van de wijze van zijn uitspraken – de drammerigheid, de stelligheid, de toonzetting en de grote mate van herhaling – heeft [gedaagde] de grenzen van het maatschappelijk betamelijke overschreden en onrechtmatig gehandeld jegens [eiser]. Daarnaast heeft nog te gelden dat [gedaagde] met zijn uitlatingen in de videoberichten geenszins rekening heeft gehouden met de positie van [eiser] als Minister en de schadelijke gevolgen die zijn uitlatingen voor [eiser] voor zijn positie als Minister met zich kunnen brengen, te meer nu de parlementsverkiezingen naderend zijn. 

 

Gedaagde dient zich te onthouden van uitlatingen waarbij hij [eiser] uitmaakt van het zijn van corrupt, het zijn van een crimineel en [eiser] valselijk beschuldigt van het plegen van strafbare feiten, van alle social media online sites, waaronder en met name What’s App te verwijderen en verwijderd te houden.
Tevens wordt gedaagde bevolen een rectificatie te verspreiden.


ECLI:NL:OGEAM:2023:53 (Minister Volksgezondheid, Sociale Zaken en Arbeid)
ECLI:NL:OGEAM:2023:54 (Minister-President)