Geen afgifte audiofragmenten vóór voorlopig getuigenverhoor

01-12-2023 Print this page
IEPT20231127, Rb Limburg, Robertshuis

Vordering ex artikel 843a Rv tot afgifte van opgenomen audiofragmenten, ter voorbereiding en vooruitlopend op een voorlopig getuigenverhoor. De vordering wordt afgewezen. Geen schending van het recht op een eerlijk proces.

EXHIBITIE BEWIJSMATERIAAL 843a Rv
 

Robertshuis is een zorgcentrum en biedt dagbehandeling voor onder meer kinderen met een autismestoornis. Gedaagden zijn ouders van minderjarige met een zware vorm van autisme, hij kan niet praten. Tijdens een dagbehandeling hebben gedaagden audiofragmenten laten opnemen vanuit de rugzak. Volgens gedaagden schreeuwen begeleidsters zeer denigrerende en stigmatiserende dingen over en tegen minderjarige. 


Robertshuis vordert om haar een kopie te verstrekken en een transcript, opdat zij zich op het voorlopig getuigenverhoor kan voorbereiden. 

 

[gedaagden] wil (een selectie van) deze audiofragmenten tijdens het voorlopig getuigenverhoor afspelen en voorhouden aan de getuigen. Het Robertshuis weet niet welke opnames aan de getuigen zullen worden voorgehouden. Zonder kennisname vooraf van de inhoud van de audiofragmenten bevindt het Robertshuis zich in een nadeligere (rechts)positie.

 

Op het moment dat getuigen geconfronteerd worden met audiofragmenten kan bezien worden of zij daar authentiek op reageren en of hun eerder afgelegde verklaringen geloofwaardig en betrouwbaar zijn. Daar past niet bij dat de getuigen mogelijk via het Robertshuis van tevoren de audiofragmenten te horen krijgen en zij hun getuigenverklaring daarop (on)bewust afstemmen. Gedaagden heeft toegezegd dat hij bereid is om een kopie van alle audiofragmenten aan het Robertshuis te verstrekken na de enquête in het voorlopig getuigenverhoor. 

 

Het Robertshuis heeft ook nog gesteld dat zij een eigen processueel belang heeft bij afgifte van de audiofragmenten, omdat zij overweegt een procedure jegens gedaagden te entameren op grond van onrechtmatige daad. Los van het feit dat onbetwist is dat het Robertshuis tot heden geen aansprakelijkheidsstelling aan gedaagden gericht heeft, zal het Robertshuis binnenkort beschikken over de audiofragmenten. Een rechtmatig belang ex 843a Rv bij afgifte nu ontbreekt daarom.

 

ECLI:NL:RBLIM:2023:6922