Inzage in beslagen rondom bezit en verspreiding pornografisch materiaal BN'er

01-12-2023 Print this page
IEPT20231127, Rb Midden-Nederland, Inzage pornografisch materiaal

Eiseres vordert met succes inzage/afschrift van beslagen bescheiden die verband houden met pornografisch materiaal. Het staat vast dat gedaagde dit materiaal onder zich heeft en het is waarschijnlijk dat gedaagde dit pornografisch materiaal heeft verspreid. De gevorderde voorzieningen tot het verwijderen van, en het verbod tot het verder verspreiden van dit materiaal, worden ook toegewezen.

 

PUBLICATIE - BESLAG EN AFGIFTE
 

Partijen hebben in 2018/begin 2019 een affectieve relatie gehad, daaruit is een kind geboren. De verhouding is ernstig verstoord geraakt. Momenteel heeft eiseres een relatie met een publiekelijk bekend persoon en is zij ook publiekelijk bekend. Tijdens de relatie heeft eiseres meerdere filmpjes waarbij zij seksuele handelingen bij zichzelf verricht. Aangezien partijen in onmin leven, vreest eiseres dat dit materiaal wordt verspreid aan bijvoorbeeld ‘juice kanalen’. Er is conservatoir bewijsbeslag gelegd op gegevensdragers van gedaagde.

 

Eiseres heeft onbetwist gesteld dat zij meerdere keren heeft gevraagd dit materiaal te verwijderen. Gedaagde erkent dat hij dit niet heeft gedaan, zodat hij het pornografisch materiaal zonder toestemming in zijn bezit heeft. Dit ‘aanwezig houden’ van het pornografisch materiaal komt de voorzieningenrechter voorlopig onrechtmatig voor.

 

Het is voorlopig voldoende aannemelijk dat gedaagde het materiaal heeft verspreid, door op in augustus een filmpje aan eiseres en [A] te sturen. Het is een stuk waarschijnlijker dat [gedaagde] degene is die dit heeft gedaan dan dat iemand anders dit heeft gedaan. Eiseres heeft een rechtmatig belang bij de vordering tot inzage/afschrift om bewijs te vergaren voor een te voeren bodemprocedure waarin zij hem aanspreekt op grond van een onrechtmatige daad.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat eiseres inzage krijg in en afschrift van alle video-, audiobestanden en afbeeldingen met daarin pornografisch materiaal en alle bescheiden waaruit blijkt dat één of meer van het pornografisch materiaal, zoals hiervoor bedoeld, is/zijn verzonden aan derden en eiseres. Tevens een gebod om het materiaal te vernietigen, te verwijderen en verwijderd te houden.

 

ECLI:NL:RBMNE:2023:6293

 

Afbeelding via AI gegenereerd, Craiyon - V3, prompt: 'pornografisch materiaal waarbij een vrouw met zichzelf seksuele handelingen verricht' (1 dec 2023)