Aannemelijk dat UCR schade ondervindt van onterechte publicaties over dreigend faillissement

04-12-2023 Print this page
IEPT20231130, Rb Amsterdam, University College Roosevelt v ScienceGuide

Rectificatie artikel door ScienceGuide over dreigend faillissement van UCR. De uitlating dat faillissement dreigt voor UCR is voor haar zeer ernstig, vanwege het risico op een self fulfilling prophecy. Aannemelijk is dat UCR schade ondervindt van de publicaties, gezien de daling van het aantal inschrijvingen. De publicaties zullen in ieder geval niet hebben geholpen.

PUBLICATIES

UCR, opgericht in 2002, is een Engelstalig liberal arts college in Middelburg. Meren van haar studenten komt uit het buitenland en is een nevenvestiging van de Universiteit Utrecht. 

ScienceGuide is een online platform dat bijna 20 jaar nieuws brengt over het hoger onderwijs, de wetenschap en de kennissector in Nederland. ScienceGuide op haar website het artikel “Faillissement dreigt voor University College Roosevelt” gepubliceerd. 

 

ScienceGuide is geïntimideerd geraakt door het – in haar visie – juridische geweld dat vanuit het machtsblok UCR, UU en OCW op haar kleine organisatie afkwam na de eerste publicatie. Zonder juridische bijstand te hebben ingewonnen, is zij onder die gevoelde druk, maar onder voorbehoud van nader stukken, akkoord gegaan met het voorstel van UCR.

 

De uitlating dat faillissement dreigt voor UCR is voor haar zeer ernstig, vanwege het risico op een self fulfilling prophecy. De kans is groot dat studenten die een studie aan de UCR overwegen, door die uitlating worden afgeschrikt en uitwijken naar een andere universiteit of universitaire instelling. UCR merkt al dat het aantal inschrijvingen daalt en wijt dat (mede) aan de publicaties. 


ScienceGuide baseerde haar uitlating dat UCR failliet dreigt te gaan, aanvankelijk uitsluitend op het ADR-rapport. Dit rapport kan echter niet dienen als bewijs voor de actuele situatie, alleen al omdat de onderzoeksperiode de jaren 2002 – 2021 bestrijkt, uit dat rapport kan niet worden geconcludeerd dat faillissement dreigt voor UCR. 

 

Vanuit wat zij een streven naar transparantie noemt, publiceert ScienceGuide tijdens haar onderzoek alle informatie die gaandeweg op haar pad komt. Die behoefte aan transparantie stelt zij te paren aan een bereidheid om het direct toe te geven als zij fout zit. Die werkwijze wreekt zich nu. In die situatie past terughoudendheid bij het doen van zulke schadelijke uitlatingen als dat UCR dreigt failliet te gaan.

 

Aannemelijk is dat UCR schade ondervindt van de publicaties, gezien de daling van het aantal inschrijvingen. ScienceGuide betwist dat zij daarvan de oorzaak is, en wijst op haar geringe bekendheid bij buitenlandse studenten. Zij wijt de dalende instroom geheel aan de omstandigheden genoemd in de ADR rapportage (het kleine marktaandeel, het politieke klimaat en de toegenomen concurrentie). Partijen zijn het er echter over eens dat ScienceGuide een gerenommeerd platform is binnen de Nederlandse wetenschap en niet alle studenten van UCR komen uit het buitenland. De publicaties zullen in ieder geval niet hebben geholpen.

 

De voorzieningenrechter verbiedt ScienceGuide om op basis van het nu beschikbare feitenmateriaal te beweren dat sprake is van een dreigend faillissement van UCR. De gewraakte publicaties dient zij verwijderd te houden, een rectificatie te plaatsen én verzoeken te doen tot de-indexatie van de URL bij Google en Bing.


ECLI:NL:RBAMS:2023:7688