Verbod CBR-medewerkers te stalken en op websites te vermelden

01-12-2023 Print this page
IEPT20231130, Rb Gelderland, CBR stalking

Inbreuk die [gedaagde sub 1 en 2] maken op privacy van CBR medewerkers onrechtmatig: inbreuk op de privacy staat niet in redelijke verhouding tot het maatschappelijk belang dat [gedaagden sub 1 en 2] beogen te dienen.

PUBLICATIE - PRIVACY
 

Gedaagde heeft een autorijschool geëxploiteerd. Volgens hem zijn er veel misstanden in de autorijschoolwereld en binnen het CBR. Sinds het voorjaar van 2021 voert hij online en fysiek actie tegen het CBR, waarbij hij zijn pijlen met name richt op de medewerkers. Volgens het CBR volhardt gedaagde na herhaalde waarschuwingen in het overtreden van de voor rijopleiders geldende reglementen. Daarop is de bestaande inschrijfovereenkomst beëindigd en is hem de toegang tot de examenlocatie ontzegd.

 

Het is gedaagde verboden examenritten te volgen of te spotten op een wijze die het verkeer frustreert en deelnemende personen zonder toestemming herkenbaar op beeld te brengen.

 

Sinds 2023 is op een website een aantal artikelen geplaatst waarin medewerkers van de examenlocatie zijn genoemd en met herkenbare foto zijn afgebeeld. Gedaagden zijn regelmatig bij de examenlocatie en maken met bodycams opnames van aankomende en vertrekkende medewerkers en volgen examenritten met een cameravoertuig met een 360-graden camera. De examenlocatie is tijdelijk gesloten. 

 

De voorzieningenrechter gebiedt verwijdering van alle namen, foto's, afbeeldingen en andere persoonsgegevens. Tevens verbod om publicaties te doen van (oud)medewerkers en examinatoren zonder bestuurlijke functie. Wederom een verbod om (oud)medewerkers voor of in directe omgeving van CBR-locaties of in woonomgeving of op weg naar werk(omgeving) op te wachten.
 

IEPT20231130, Rb Gelderland, CBR stalking

 

ECLI:NL:RBGEL:2023:6486