Nakoming geheimhoudingsbeding over (einde van) relatie tussen twee bekende Nederlanders

30-11-2023 Print this page
IEPT20231130, Rb Midden-Nederland, Geheimhoudingsbeding BN'ers

Nakoming geheimhoudingsbeding en preventieve censuur. De juridische argumenten (vernietiging of vernietigbaarheid van geheimhoudingsbeding) waarom gedaagde zich niet aan de geheimhoudingsafspraak zou hoeven te houden, slagen niet. Eiser heeft er last van dat gedaagde dat niet heeft gedaan. Daarom wordt gedaagde veroordeeld om zich aan de geheimhoudingsafspraak te houden op last van een dwangsom. De bedragen zijn lager vastgesteld en gemaximeerd. Eiser mag het boek van gedaagde niet bekijken voordat het wordt gepubliceerd. Hij heeft namelijk niet voldoende aannemelijk gemaakt dat er dingen in het boek staan die in strijd zijn met de geheimhoudingsafspraak en dat hij daardoor zo’n schade leidt dat het nodig is om het boek vooraf te controleren.

 

PUBLICATIE

 

Partijen hebben een relatie gehad en zijn allebei regelmatig te zien in de media en zij zijn daardoor bekend bij een grote groep Nederlanders. Ze hebben schriftelijke afspraken gemaakt over hoe ze uit elkaar gaan, daarin staat een geheimhoudingsbeding over de relatie en de beëindiging daarvan en dat zij niets over de ander zullen zeggen vooral als dat nit in het belang is van de ander. [gedaagde] heeft aangekondigd dat zij een boek gaat publiceren over haar leven. [eiser] is bang dat er in dat boek (negatieve) dingen over hem staan.


Gedaagde zegt dat de de afspraak vernietigt is, omdat deze onder dwang of met misbruik van omstandigheden is gemaakt. Er zijn - in dit kort geding - geen aanwijzingen te vinden dat hier sprake van is. Gedaagde heeft de vaststellingsovereenkomst onterecht willen ontbinden. 
 

De geheimhoudingsafspraak verbiedt [gedaagde] om in het openbaar te zeggen dat [eiser] huiselijk geweld tegen haar heeft gepleegd. [gedaagde] moet aangifte kunnen doen van huiselijk geweld en zij moet in het openbaar in het algemeen over het thema huiselijk geweld kunnen spreken. Als zij dit niet kan doen door de geheimhoudingsafspraak, dan vindt de voorzieningenrechter het onaanvaardbaar dat die afspraak blijft gelden. Maar dat is in dit geval niet zo. De geheimhoudingsafspraak gaat niet zo ver dat zij dit niet mag doen.

 

Vordering 1 wordt toegewezen. Dat is de veroordeling dat [gedaagde] zich aan het geheimhoudingsbeding moet houden met dwangsom. Toegewezen met lagere dwangsom. Namelijk een dwangsom van € 40.000 (in plaats van €100.000) per overtreding, te vermeerderen met € 4.000 (in plaats van €10.000) per dag dat de overtreding voortduurt. Er wordt ook een maximum van € 400.000 vastgesteld.

 

Vorderingen 2 en 3 worden afgewezen: Er komt geen controle van de inhoud van het boek door [eiser] en publicatieverbod om dit mogelijk te maken. 

 

ECLI:NL:RBMNE:2023:6354

 

Foto: Birgit Kunst-Verboon