Lezing octrooi met een 'mind willing to understand'

19-12-2023 Print this page
IEPT20231206, Rb Den Haag, Modernatx v Pfizer-Bionpharma

Moderna's uitvinding is niet nieuw omdat het in WO 708 reeds openbaar is gemaakt. De betreffende tekst kan niet anders worden begrepen dan ‘hoe hoger het percentage hoe beter’, en dus ook een 100% vervanging van de uridines door m1Psi. Een lezing met een ‘mind willing to understand' en met gebruikmaking van de algemene vakkennis, laat geen andere conclusie toe. Het octrooi van Moderna (EP 949) is nietig, ook volgens de hulpverzoeken. Gedaagden kunnen daarop dus geen inbreuk maken. Reconventionele vordering tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 949 wordt toegewezen.

OCTROOIRECHT

Een uitvinding is niet nieuw indien alle kenmerken daarvan expliciet of impliciet op een directe en ondubbelzinnige wijze aan een gemiddelde vakpersoon, gebruikmakend van de algemene vakkennis, worden geopenbaard in één enkele vindplaats behorend tot de stand van de techniek.


Partijen zijn het erover eens dat de gemiddelde vakpersoon in deze zaak een onderzoeksteam is dat bestaat uit een biochemicus in samenwerking met een immunoloog met expertise op het gebied van RNA.


Ook openbaart WO 708 verschillende experimenten waarbij verschillende RNA
modificaties zijn getest, waaronder een modificatie waarbij iniPsi in een mRNA molecuul is opgenomen door middel van in vitro transcriptie.


Moderna slaat de plank mis waar zij betoogt dat deze opmerking nog niet betekent dat 100% vervanging van het betreffende nucleotide in zijn algemeenheid de voorkeur heeft. De betreffende tekst kan niet anders worden begrepen dan ‘hoe hoger het percentage hoe beter’. Bovendien ziet de opmerking specifiek (ook) op Psj en de gemiddelde vakpersoon heeft geen enkele reden om aan te nemen dat die opmerking niet evenzeer opgaat voor derivaten van Psi, zoals ml Psi.


Moderna moet worden nagegeven dat in WO 708 niet expliciet het experiment wordt beschreven waarin mRNA wordt vervaardigd met een ml Psi-modificatie, waarbij 100% van de uracil-nucleotiden worden vervangen door mlPsi. De rechtbank oordeelt dat de gemiddelde vakpersoon, gebruikmakend van de algemene vakkennis, al deze kenmerken van conclusie 1 en 3 van EP 949 wel impliciet op een directe en ondubbelzinnige wijze opmaakt uit WO 708.


Een en ander leidt tot de slotsom dat de gemiddelde vakpersoon op de prioriteitsdatum naar het oordeel van de rechtbank in WO 708 een werkwijze vindt om een mRNA-molecuul te maken waarin 100% van de uridines zijn vervangen door ml Psi. Een lezing met een ‘mind willing to understand’ en met gebruikmaking van de algemene vakkennis, laat geen andere conclusie toe. Dit heeft tot gevolg dat conclusies 1 en 3 van EP949 volledig worden geopenbaard in WO 708, zodat EP 949 volgens die conclusies niet nieuw is.


Moderna heeft niet aangevoerd dat deze vervanging van ‘comprising of door ‘consisting' of nieuwheid kunnen brengen. Zij had deze vervanging voorgesteld in het kader van het toegevoegde materie argument van gedaagden. Deze verandering maakt EP 949 niet nieuw ten opzichte van WO 708.


EP 949 is nietig, ook volgens de hulpverzoeken, zodat gedaagden daarop geen inbreuk kunnen maken. De vorderingen in conventie worden dan ook afgewezen. De overige weren van gedaagden behoeven geen verdere bespreking. Vordering in reconventie tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 949 wordt toegewezen. Moderna wordt veroordeeld in de kosten €250.000.

 

IEPT-versie volgt later

Kopie oorspronkelijk vonnis

ECLI:NL:RBDHA:2023:19106