Vlisco mag levering uit distributieovereenkomst opschorten wegens IE-inbreuken

21-12-2023 Print this page
IEPT20231214, Rb Oost-Brabant, Vlisco

Vlisco schort leveringsplicht uit distributieovereenkomst op vanwege recidiverend schenden van IE-rechten door een officiële Vlisco-distributeur uit België. De 'samples' die zijn onderschept en bij een inval zijn ontdekt zijn er stoffen in aanzienlijkheden hoeveelheden. Opschorting is rechtmatig tot er een (niet-vrijblijvende) onthoudingsverklaring is ondertekend en een verklaring gegeven over de laatstelijk gedane constatering.

 

DISTRIBUTIEOVEREENKOMST

 

Eiseres drijft al decennialang een internationaal georiënteerde onderneming in de handel in onder andere Afrikaanse textiel. Zij verkoopt in haar hoedanigheid van officiële Vlisco-distributeur producten aan klanten en voert daarnaast ook een eigen stoffencollectie onder het label Supreme Wax en concurrerende textielmerken. In haar fabriek in Helmond maakt Vlisco luxueuze wax-stoffen, zij is rechthebbende op woordmerk en het zonlogo en auteursrechthebbende op dessins.

 

In 2019 en 2021 heeft Vlisco eiseres aangesproken op door haar gesignaleerde inbreuken op IE-rechten. Daar zijn afspraken over gemaakt. In 2023 is door de Belgische douane een lading vermoedelijke kopieën onderschept. Daarop heeft Vlisco de distributierelatie en de leveringen aan [eiseres] opgeschort respectievelijk stopzet. Tijdens een inval werden er nog eens inbreukmakende producten aangetroffen.

 

Eiseres vordert de distributieovereenkomst onverkort na te komen en aan haar klanten stoffen aan te bieden, leveren of verkopen.

 

Eiseres heeft deze door Vlisco gestelde inbreuken als zodanig (bij vergelijking van de betrokken dessins) niet tegengesproken.

 

Daargelaten dat [eiseres] daarmee (wederom) impliciet de gestelde inbreuken erkent onderbouwt zij haar stellingen op dit onderdeel niet terwijl heel recent nog door Vlisco is geconstateerd dat inbreukmakende dessins via haar website werden aangeboden.  Uit de reactie van de Belgische advocaat erkent zij de gestelde IE-rechten niet erkent en daarom niet zal voldoen. Dat samples nooit bij eiseres zijn gekomen, klopt niet omdat het om aanzienlijke hoeveelheden stoffen ging.

 

Vlisco heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat [eiseres] bij herhaling inbreuk maakt en daarmee de algemene voorwaarden bij de distributieovereenkomst heeft geschonden.


Naar het oordeel van de voorzieningenrechter was (en is) Vlisco in elk geval bevoegd haar leveringsverplichting op te schorten zolang niet tegemoet wordt gekomen aan de gerechtvaardigde eisen van Vlisco dat eiseres een (niet-vrijblijvende) onthoudingsverklaring ondertekende ter voorkoming van nieuwe inbreuken) alsook een bevredigende verklaring verschafte in verband met de laatstelijk gedane constateringen.
 

De door partijen uitvoerig bediscussieerde vraag of de distributieovereenkomst een einde heeft genomen door ontbinding c.q. opzegging kan gelet hierop in het midden blijven omdat dit niet afdoet aan het door Vlisco in dit kort geding op goede gronden ingeroepen recht op opschorting.

 

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van eiseres af en veroordeelt haar in de proceskosten. Vlisco vordert ex 1019h Rv 25.920, maar aangezien zij voor de onderbouwing van haar stellingen in dit kort geding grotendeels één-op-één heeft kunnen putten uit stukken die zij eerder heeft ingediend bij een bij deze rechtbank aanhangige bodemprocedure, zal aansluiting worden gezocht bij het tarief van een relatief eenvoudige zaak: €6.670,00 toegewezen.

 


ECLI:NL:RBOBR:2023:5892