Bayern-speler dient weer Nike-merkproducten te dragen

28-12-2023 Print this page
IEPT20231222, Rb Amsterdam, Nike Retail v Mathys Tel

Nike vordert nakoming van Football Player Contract dat een looptijd heeft tot (in ieder geval) 31 juli 2024. Voetballer Mathys Tel draagt sinds 10 augustus 2023 tijdens voetbaltrainingen en voetbalwedstrijden niet langer voetbalschoenen van Nike, maar van het merk Adidas. Voetballer (thans speler van Bayern München) heeft contract op 12 juli 2023 met onmiddellijke ingang opgezegd. Volgens hem kwam Nike kwam haar beloften niet na. Ook stelt hij dat sprake is van misbruik van omstandigheden, bedrog of dwaling. De overeenkomst is volgens hem feitelijk onopzegbaar. Het is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat Nike hem nog langer aan het contract wil houden. De voorzieningenrechter stelt Nike in het gelijk. De voetballer zal nog tot (in ieder geval) 31 juli 2024 op Nike voetbalschoenen moeten spelen en Nike-producten moeten dragen en promoten (als hij niet in clubtenue of het tenue van het nationale elftal moet verschijnen), op straffe van een dwangsom.
 

 

Mathys Tel voert aan dat Nike hem en zijn ouders meerdere beloftes heeft gedaan, welke zouden worden vastgelegd in de Overeenkomst, maar die tegen hun verwachting in uiteindelijk niet in de Overeenkomst bleken te staan. Nike heeft ten stelligste betwist dat de genoemde beloften zouden zijn gedaan en dat die beloften in de Overeenkomst zouden worden vastgelegd.

 

Gelet op die betwisting en bij gebrek aan nadere onderbouwing kan de juistheid van zijn standpunt in dit kort geding niet worden vastgesteld. Ten aanzien van de gestelde door Nike gedane belofte dat hij binnen drie jaar hét gezicht van Nike zou worden, geldt bovendien dat niet aannemelijk is dat een dergelijke irreële belofte in de Overeenkomst zou worden vastgelegd. Van een veertienjarige voetballer kan immers nooit met zekerheid worden voorspeld of die zich binnen enkele jaren zal ontwikkelen tot een stervoetballer als bijvoorbeeld Ronaldo of Neymar.

 

Gelet op het voorgaande en nu er in de Overeenkomst voor Nike geen verplichtingen zijn opgenomen met betrekking tot: het verschaffen van exclusieve limited edition Nike producten; het maken van Mathys Tel tot hét gezicht van Nike; het begeleiden bij het ontwikkelen van zijn carrière; of het maken tot een rolmodel voor andere jongeren, spelen de teleurstellingen dienaangaande geen rol bij de beantwoording van de vraag of hij de Overeenkomst moet nakomen.

 

Dat de Overeenkomst feitelijk/ praktisch onopzegbaar, in zijn woorden een ‘wurgcontract’, zou zijn, wordt niet gevolgd. Er zijn twee contractuele opzeggronden. Dat die opzeggronden niet aan de orde zijn, maakt de Overeenkomst nog niet feitelijk onopzegbaar.


De voorzieningenrechter beveelt Mathys Tel om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis, zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst jegens Nike na te komen tot 30 dagen na het einde van het UEFA EK 2024. Inclusief maar niet beperkt tot het dragen en promoten van Nike-producten tijdens voetbalwedstrijden, trainingssessies en clinics uitsluitend gebruiken, dragen en promoten van Nike-producten zonder de merken weg te poetsen, af te plakken, af te dekken of te verwijderen. (behalve de officiële outfit (indien niet-Nike gemerkt) van de professionele voetbalclub of het nationale elftal waarvoor hij uitkomt.

 

De dwangsom bedraagt € 10.000,00 voor iedere keer dat hij handelt in strijd met dit bevel, tot een maximum van € 1.000.000.

 

ECLI:NL:RBAMS:2023:8427

Afbeelding via Wikimedia Telalon - CC-BY-SA 4.0