Ikking moet zich houden aan de afspraak over de uitlatingen over kunststof leien

29-01-2024 Print this page
IEPT20231227, Rb Midden-Nederland, Tapco v Ikking

Producent van kunststof leien heeft eerder kort gedingprocedure gestart vanwege vermeend onrechtmatige berichten. In een minnelijke regeling is toegezegd uitlatingen te verwijderen en in de toekomst soortgelijke uitlatingen niet te plaatsen. Op de website is een bericht geplaatst waarin is aangekondigd dat Tapco-producten verkleuren en dat zij staakt met het gebruik ervan. Voorzieningenrechter oordeelt dat Ikking zich aan de afspraken moet houden. Niet is voldaan aan vereisten om externe bestuurdersaansprakelijkheid aan te nemen.


PUBLICATIES


Tapco is producent van kunststof leien. Ikking is importeur en leverancier van leien. Ikking is van mening dat de leien van Tapco van onvoldoende kwaliteit zijn en heeft dat op enig moment kenbaar gemaakt op haar website. Volgens Tapco handelde zij hiermee onrechtmatig. Zij is een kort gedingprocedure gestart, om de uitlatingen te laten verwijderen, er is geen uitspraak, omdat partijen tot een regeling zijn gekomen, waaronder dat Ikking de uitlatingen over Tapco zal verwijderen en dat zij ook in de toekomst soortgelijke uitlatingen niet meer zal plaatsen.
 

Tapco heeft geconstateerd dat op de website van Ikking (nog steeds of opnieuw) uitlatingen staan die vergelijkbaar zijn met de uitlatingen waarover tijdens het eerdere kort geding is gesproken. Ikking heeft aan Tapco een mail laten zien, waarin zij de leien van Tapco bekritiseert. De geadresseerden van dat e-mailbericht zijn dakdekkers, distributeurs en wederverkopers van dakleien.
 

Op de website staat een uitlating over de staking van het Tapco-product vanwege verkleuringen. "Iedereen die ons kent, weet dat wij voor absolute kwaliteit staan voor de producten die wij in ons programma hebben. Helaas hebben wij moeten constateren dat Tapco kunstleien sterk onderhevig blijken te zijn aan verkleuring." Daarna volgt in het bericht - kort samengevat - een toelichting op de kleurverschillen, de mededeling dat Ikking ruim 10 jaar distributeur is van Tapco leien en ze het probleem van de kleurverschillen diverse malen bij Tapco onder de aandacht hebben gebracht, maar dat Tapco daar nooit op heeft gereageerd en dat zij daarom gedwongen is de verkoop van Tapco leien te staken.
 

In dit kort geding vordert zij dat Ikking op straffe van verbeurte van een dwangsom wordt veroordeeld om zich aan de eerder vastgelegde afspraken te houden en dat zij een rectificatiebericht plaatst op haar website en een rectificatiebericht stuurt. Daarnaast vordert Tapco op straffe van verbeurte van een dwangsom dat het bestuurder persoonlijk wordt verboden om de uitlatingen waarover dit geschil gaat, te doen.
 

De voorzieningenrechter veroordeelt Ikking om zich aan de afspraak te houden van het verwijderen van berichten.
 

De voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat niet is voldaan aan alle vereisten die gelden voor het aannemen van externe bestuurdersaansprakelijkheid, dus de vordering tot het persoonlijk verbieden tot doen van uitlatingen wordt afgewezen.


ECLI:NL:RBMNE:2023:7076