Artiestenovereenkomst Ronnie Flex niet vernietigbaar

02-02-2024 Print this page
IEPT20240117, Rb Amsterdam, Ronnie Flex v Top Notch

Artiestenovereenkomst tussen Top Notch c.s en [eiser] niet vernietigbaar wegens dwaling, misbruik van omstandigheden of ontbreken wilsovereenstemming: [eiser] was meerderjarig en handelingsbekwaam en werd bijgestaan door zijn (latere) manager. Afzonderlijke bepalingen zijn niet vernietigbaar op grond van artikel 25f lid 1 of 2 Auteurswet of redelijkheid en billijkheid: ook als sprake is van kernbedingen blijkt uit niets dat de wil van [eiser] gericht was op iets anders dan op hetgeen is overeengekomen. Geen sprake van rechtsgeldige ontbinding van de artiestenovereenkomst: niet is gesteld welke tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst de ontbinding rechtvaardigt. [eiser] kan niet worden aangemerkt als fonogrammenproducent: zwaartepunt van financiële verantwoordelijkheid lag bij Top Notch c.s.
 

ARTIESTENOVEREENKOMST - NABURIGE RECHTEN

 

Beroep op 25f Auteurswet en de redelijkheid en billijkheid slaagt niet. Ook als sprake is van kernbedingen blijkt namelijk uit niets dat de wil van [eiser] gericht was op iets anders dan op hetgeen is overeengekomen. Eiser heeft op iedere bladzijde van de algemene bepalingen van een paraaf voorzien.

 

Fonogrammenproducent Dat beide partijen uitgaven hebben gedaan volgt ook uit het dossier. Echter het is niet eiser die zowel de financiële verantwoordelijkheid als de organisatie van de eerste opname draagt. Aan de hand van de door [eiser] overgelegde facturen kan vastgesteld worden dat hij in 2017 kosten heeft gemaakt voor de huur van een studio en in 2018 voor de bouw van een studio aan huis en voor apparatuur. De overige door [eiser] gestelde uitgaven zijn daarentegen niet of onvoldoende onderbouwd. Zo dateren de overige door [eiser] overgelegde facturen uit 2020, terwijl het laatste album in samenwerking met Top Notch c.s. in 2018 is uitgebracht.

 

Uit het dossier maakt de rechtbank op dat het zwaartepunt van de financiële verantwoordelijkheid bij Top Notch c.s. heeft berust. Top Notch c.s. heeft aan de hand van een overzicht per track en per kostensoort uiteengezet welke investeringen zij heeft gedaan onderbouwd deels door middel van facturen. De kosten voor de studiohuur, betalingen aan producers, inhuren van muzikanten en kosten voor mixing en mastering zijn begrepen.

 

IEPT20240117, Rb Amsterdam, Ronnie Flex v Top Notch

 

ECLI:NL:RBAMS:2024:345