Risicoaansprakelijk voor schade door onrechtmatig conservatoir beslag op HEETS tabakssticks in transito

23-01-2024 Print this page
IEPT20240117, Rb Den Haag, Philip Morrris v Rotterdamsche Producten Mij en Loendersloot

Philip Morris heeft beslag gelegd op in transito zijnde goederen die zich in Nederland bevinden, maar bestemd zouden zijn voor de Armeense markt. Nu er geen duidelijkheid bestaat over de eindbestemming, is er onrechtmatig conservatoir beslag gelegd. Dat is voor Philip Morris een risicoaansprakelijkheid en dient de schade te vergoeden €6.503,06 en veroordelingen in proceskosten.


MERKENRECHT - HANDHAVING


Philip Morris produceert zogenaamde 'tabakssticks' die in een apparaat aangebracht moet worden die de tabak (slechts) verhit. IQOS, HEETS en een beeldmerk zijn geregistreerd. RPM is een internationaal groothandelaar/transitohandel. Loendersloot houdt zich bezig met tijdelijke opslag van douane- en accijnsgoederen. Philip Morris heeft een containerlading gevolgd die voor Armenië bedoeld was, maar terugkwam naar Nederland en conservatoir beslag laten leggen.


Wat de eindbestemming van de goederen is (geweest), is in deze zaak niet bekend. Zolang dit ongewis is, kan de vraag of sprake is van illegale handel en RPM onrechtmatig heeft gehandeld jegens Philip Morris, niet worden beantwoord. Dit moet immers gebeuren naar het recht van het land waar de goederen op de markt komen of dreigen te komen. Philip Morris heeft niet gesteld welk land dit is. Zij kan niet volstaan met algemene stellingen als 'dat niet is gebleken van enig land waar de goederen legaal op de markt kunnen komen' of 'dat het onvermijdelijk is dat de goederen illegal verhandeld zullen worden'.
 

Dit zou namelijk betekenen dat alle parallel- en tussenhandels als 'illegaal' moet worden betsempeld, omdat nimmer kan worden uitgesloten dat goederen terechtkomen in een ander land dan waar de merkhouder heeft beoogd.
 

De door Philip Morris gevorderde verklaring voor recht is niet toewijsbaar.
 

In conventie tegen Loendersloot zijn de vorderingen ingetrokken en resteert een proceskostenveroordeling van €1.996 door Philip Morris te betalen. Tegen RPM: €11.844 proceskostenveroordeling.

 

In reconventie: Philip Morris is aldus jegens RPM risicoaansprakelijk voor de uit hoofde van onrechtmatige daad ontstane schade als gevolg van de beslaglegging. Schade is concreet begroot op €6.503,06. De proceskosten zijn begroot op €3.969,15.

 

IEPT-versie volgt later

Kopie oorspronkelijke uitspraak

ECLI:NL:RBDHA:2024:897