Radar-aflevering over situatie rondom aanbetalingen zonnepanelen vindt steun in feiten

23-01-2024 Print this page
IEPT20240122, Rb Midden-Nederland, Bob Solar v AvroTros

Radar-aflevering over situatie rondom aanbetalingen zonnepanelen is niet onrechtmatig tegenover [eiseres c.s.]: uitlatingen geuit in de aflevering vinden voldoende steun in het op dat moment beschikbare feitenmateriaal. Beeld bij de kijker is niet gewekt door eenzijdige of misleidende berichtgeving. Gevorderde inzage in en afgifte van alle gegevens en documenten die verband houden met de aflevering afgewezen: aan de 843a Rv-vordering hoeft niet te worden voldaan, omdat een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder verschaffing van de gegevens is gewaarborgd. 

PUBLICATIES

 

Bob Solar vindt dat de publicatie van de aflevering onrechtmatig is tegenover haar, omdat de aflevering een eenzijdig, vertekend en misleidend beeld geeft ten koste van de eer en goede naam. De voorzieningenrechter oordeelt dat het onvoldoende aannemelijk is geworden dat er sprake is van een onrechtmatige publicatie. Ook is het aannemelijk dat zonder gevorderde afgifte van stukken een behoorlijke rechtsbedeling is gewaarborgd.

 

De rode draad in de aflevering is dat er klanten zijn die een contract hebben gesloten met Bob Solar, dat zij een aanbetaling hebben gedaan, en dat zij geen zonnepanelen hebben ontvangen. Dit is feitelijk juist. Het standpunt van Bob Solar over deze situatie (de klant moet bij [bedrijf 2] zijn) staat haaks op de verklaringen van de gedupeerden die zich bij Avrotros hebben gemeld (wij hebben niet ingestemd met een contractsovername). Bob Solar heeft geen bewijs geleverd voor dit relevante twistpunt voorafgaand aan de aflevering, terwijl Avrotros daar expliciet om heeft gevraagd. Het lag op de weg van Bob Solar om aan te tonen dat, zoals zij stelt, de klanten hadden ingestemd met de contractsoverneming door [bedrijf 2] . Dat heeft Bob Solar niet gedaan.

 

Om die reden is de titel en de inhoud van de aflevering niet in strijd met de feiten en niet misleidend. De uitlatingen die geuit zijn in de aflevering vinden voldoende steun in het op dat moment beschikbare feitenmateriaal. Verder komt zowel het standpunt van de gedupeerde klanten, als het standpunt van Bob Solar aan bod in de aflevering. Dat maakt dat de informatie in de aflevering naar oordeel van de voorzieningenrechter niet eenzijdig is. Dit betekent dat het beeld dat bij de kijker van de aflevering ontstaat niet is gewekt door eenzijdige of misleidende berichtgeving.

 

Het is onvoldoende aannemelijk geworden dat de aflevering onrechtmatig is tegenover Bob Solar op grond waarvan het gerechtvaardigd zou zijn de vrijheid van meningsuiting van Avrotros te beperken door toewijzing van de gevraagde voorlopige voorzieningen.

 

IEPT20240122, Rb Midden-Nederland, Bob Solar v AvroTros


ECLI:NL:RBMNE:2024:223