Schadeplichtige opzegging exclusieve distributieovereenkomst naar Egyptisch mededingingsrecht

13-05-2024 Print this page
IEPT20240306, Rb Amsterdam, Sami v Danone

Sami is al sinds bijna 50 jaar importeur van babymelk producten in Egypte. Leverancier Danone zegt de exclusiviteit van de distributieovereenkomst op wegens strijd met het Egyptisch mededingingsrecht. De rechtbank oordeelt dat allerminst zeker is dat de exclusiviteit in strijd is met het Egyptisch mededingingsrecht en dat de leverancier in overleg had moeten treden en niet achter de rug van de importeur een andere importeur had mogen aanstellen en beleveren. Schade is de winst over een redelijk geachte opzegtermijn van twee jaar.

 

DISTRIBUTIEOVEREENKOMST
 

Sami zal in de gelegenheid worden gesteld bij akte bewijsstukken (zo mogelijk de definitief vastgestelde jaarrekeningen) in het geding te brengen waaruit haar nettowinst over de jaren 2020 en 2021 is af te leiden.

 

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.


Uit het rapport van Malek blijkt dat de omzet van Bebelac-producten in 2020 USD 40.145.197 bedroeg en in 2021 USD 39.172.815. De brutowinst is volgens dat rapport steeds 13,5%. Dat levert een brutowinst over 2020 en 2021 op van in totaal USD 10.707.913,62. Daarop zal in mindering moeten komen de bedrijfskosten die in de jaren 2020 en 2021 gemaakt zijn, zodat de nettowinst resteert. Het rapport Malek geeft daar geen inzicht in. Het is op dit moment dus niet mogelijk de nettowinst van Sami over 2020 en 2021 te begroten en dus ook niet om een hierop gebaseerd bedrag aan schade toe te wijzen.


ECLI:NL:RBAMS:2024:1182