Geen minder vergaande maatregel dan geheel verbod op zwarte lijsten artsen

25-03-2024 Print this page
IEPT20240312, Hof Arnhem-Leeuwarden, Stichting Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland v Stichting Stop Online Shaming
(Met dank aan Otto Volgenant, Boekx advocaten)

SOS is op grond van art. 3:305a BW volledig rechtsbevoegd: het voeren van een collectieve actie op grond van artikel 3:305a BW (in kort geding) is ook mogelijk als individuele partijen ook een vordering hadden kunnen instellen maar dat niet hebben gedaan. Eerbiediging van eer en goede naam bij SOS aangesloten artsen weegt zwaarder dan vrijheid van meningsuiting SIN: zwarte lijsten zijn afgeleid van het BIG-register en vinden daarin voor een deel hun feitelijke verankering. Echter, wijze waarop zwarte lijsten zijn ingekleed, daarop vermelde termen, foto’s en annotaties en de term “zwarte lijst” als zodanig rechtvaardigen verbod.

 

PUBLICATIE - PRIVACY

 

Echter de zwarte lijsten gaan stelselmatig en in verschillende opzichten (veel) verder dan de openbare versie van het BIG-register zoals dat als BIG-register.nl online staat. Door het toevoegen van foto’s en in sommige gevallen adressen worden persoonlijke gegevens van artsen die in het BIG-register staan aan de openbaarheid prijsgegeven zonder dat daartoe aanleiding is, noodzaak bestaat of dat van toegevoegde waarde is ten aanzien van de openbaarmaking van tuchtrechtelijke maatregelen, zoals door BIG-register.nl reeds wordt gewaarborgd.

 

Het is bovendien gebleken dat SIN c.s. de zwarte lijsten niet altijd aanpast aan de actualiteit. Nadat de zichtbaarheid in BIGregister.nl meestal na 5 jaar, soms na 10 jaar, is verdwenen, blijven de sommige tuchtmaatregelen zichtbaar. In die zin wijken de zwarte lijsten dus af van het beschikbare feitenmateriaal van BIG-register.nl.

 

Door deze verschillen tussen de openbare versie van het BIG-register en de zwarte lijsten wordt het systeem van openbaarmaking van tuchtrechtelijke maatregelen doorkruist. Verbod t.a.v. zwarte lijsten als geheel. Een minder vergaande maatregel, zoals een verbod op bepaalde pagina’s van de zwarte lijst, is praktisch niet goed uitvoerbaar (alleen al vanwege de vereiste actualiteit die steeds aanpassing van de lijsten zou vragen) terwijl het diffamerende karakter van het geheel in stand blijft.

 

Het hoger beroep van SIN c.s. faalt en behoeft overigens bij gebrek aan belang geen verdere behandeling. Het vonnis wordt bekrachtigd (ECLI:NL:RBMNE:2021:23)

 

IEPT20240312, Hof Arnhem-Leeuwarden, Stichting Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland v Stichting Stop Online Shaming

 

ECLI:NL:GHARL:2024:1791