Brooks mag over het injecteren van haar schoenzolen informeren met beschrijvende afkorting nitro

14-03-2024 Print this page
IEPT20240312, Hof Den Haag, Puma v Brooks Sports
(Met dank aan Maarten​​​​ Schut en Merel Rondhuis, Kennedy Van der Laan)

Geen sprake van merkinbreuk door Brooks, beroep op art. 14 lid 1 sub b UMVo slaagt: Brooks gebruikt de term ‘nitro’ uitsluitend ter aanduiding van een kenmerk van de zolen van hardloopschoenen. Beschrijvend gebruik door Brooks is in overeenstemming met eerlijke gebruiken van nijverheid en handel. Hof bekrachtigt vonnis van voorzieningenrechter: IEPT20221019, Rb Den Haag, Puma v Brooks
 

MERKENRECHT - BESCHERMINGSOMVANG MERK

 

Puma heeft de hardloopschoenenlijn NITRO in 2021 op de markt gebracht. Kenmerk van deze schoenenlijn is dat in de tussenzool stikstof is geïnjecteerd. De schoen is op een exclusieve launch party gelanceerd in september 2020. Deze techniek wordt ook door andere sportschoenfabrikanten gebruikt. Brooks doet dat ook sinds media 2020. Brooks gebruikt als aanprijzingen als 'Nitro-infused Softness/Speed/Distance' en 'Run on Nitro'.

 

Ex artikel 14 lid 1 sub b UMVo kan een Uniemerkhouder een derde niet verbieden om gebruik te maken van tekens die betrekking hebben op soort, hoedanigheid, of andere kenmerken van de waren. Zo presenteert Brooks in haar vermeldingen vaak een gasfles met daarop het scheikundige teken voor moleculaire stikstof (N2), het vakje N uit het periodiek systeem en gasbellen. Uit de omkleding van deze uitingen is voor het relevante publiek duidelijk dat nitro een afkorting is van nitrogen die verwijst naar het injecteren van stikstof in de zolen.

 

Het is niet nodig dat het relevante publiek verdere scheikundige kennis heeft over de eigenschappen van deze stof. Het publiek is bovengemiddeld oplettend ten aanzien van de dempingskwaliteit van de zool.


Het hof is verder voorshands van oordeel dat het beschrijvend gebruik door Brooks in
overeenstemming is met de eerlijke gebruiken van nijverheid en handel. Brooks mag het
publiek infonneren ovsr het injecteren met stikstof van de zolen van haar
hardloopschoenen met de voor stikstof/nitrogen gebruikelijke afkorting'nitro'. Van deloyaal merkgebruik is geen sprake.

 

Dat Brooks en Puma economisch verbonden zouden zijn, is onvoldoende onderbouwd. Temeer nu Brooks zelf marktleider is en geen commerciële band wil suggereren en zelf haar merk steeds gebruikt.

 

Het beroep wordt afgewezen en een proceskosten veroordeling voor Puma van €15.000.
 

IEPT20240312, Hof Den Haag, Puma v Brooks Sports

 

Kopie oorspronkelijke uitspraak

ECLI:NL:GHDHA:2024:361