Ook Rechtbank Gelderland bevoegd bij verkopen Sonicare producten via bol.com

21-03-2024 Print this page
IEPT20240313, Rb Gelderland, Philips v gedaagde

Bevoegdheidsincident. Gedaagde vordert in dit incident verwijzing naar het arrondissement van zijn woonplaats. "De plaats waar het schade brengende feit zich heeft voorgedaan" omvat zowel de plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis (“Handlungsort”), als de plaats waar de schade is ingetreden (“Erfolgsort”). Dus Rechtbank Gelderland is ook bevoegd op grond van artikel 102 Rv, keuze is aan de eisende partij.
 

RELATIEVE BEVOEGDHEID
 

In de hoofdzaak vordert Philips dat gedaagde staakt met de auteursrechtinbreukmakende handelingen op de vormgeving van de Philips Sonicare. Gedaagde heeft een bevoegdheidsincident opgeworpen en verwijzing naar de rb Noord-Nederland.

 

Door de zaak op grond van 102 Rv bij de rechtbank Gelderland aan te brengen maakt Philips zich schuldig aan forumshopping. Terwijl op grond van 99 Rv gedaagde in zijn woonplaats in Groningen gedagvaard moest zijn.


“De plaats waar het schade brengende feit zich heeft voorgedaan” omvat zowel de plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis (“Handlungsort”), als de plaats waar de schade is ingetreden (“Erfolgsort”). De rechtbank overweegt dat uit de woorden ‘mede bevoegd’ uitdrukkelijk volgt dat sprake is van een alternatieve bevoegdheidsregel. Artikel 102 Rv geeft de eisende partij aldus de mogelijkheid om te kiezen tussen – in een voorkomend geval – verschillende relatief bevoegde rechtbanken.

 

Philips heeft onbetwist aangevoerd dat de producten onder meer via de onlinewinkel www.bol.com verkrijgbaar zijn. Nu dit online kanaal in heel Nederland vrij toegankelijk is, is ook schade ingetreden in het arrondissement Gelderland (“Erfolgsort”). Dat er onvoldoende is gesteld dat er verkoop heeft plaatsgevonden in het arrondissement Gelderland, treft geen doel. De vraag of daadwerkelijk sprake is (geweest) van (schade door) inbreuk en op welke wijze, zal immers pas aan de orde komen in de hoofdprocedure.

 

Gedaagde heeft niet toegelicht waarom het fenomeen forumshopping ongewenst is. Dat daargelaten, ziet de rechtbank echter geen reden om een bij wet toegekende regel van relatieve bevoegdheid daarom buiten toepassing te laten. Indien uit de regels ter zake van relatieve bevoegdheid volgt dat meer dan één rechtbank relatief bevoegd is, dan staat het ter vrije beoordeling van de eisende partij om de zaak bij één van die rechtbanken aan te brengen.

 


ECLI:NL:RBGEL:2024:1419