Shock-vlogger moet vlogs verwijderen waarin hij tattooshop-houder beschuldigt

26-03-2024 Print this page
IEPT20240322, Rb Noord-Nederland, tattooshop v shock-vlogger

Vorderingen worden bij verstek toegewezen; Vorderingen komen de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor; Spoedeisend belang omdat eiser naar aanleiding van de video’s dagelijks wordt bedreigd; Vordering tot verwijdering van álle video’s onvoldoende gespecificeerd. Gebod tot verwijdering vlogs/video’s op social media en verbod tot het plaatsen van nieuwe video’s waarin 'shockvlogger-gedaagde' eiser beschuldigd van strafbare feiten.

PUBLICATIE & PRIVACY

 

Eiser exploiteert een tattooshop en is daarnaast - evenals gedaagde - actief op het internet, met name op YouTube. gedaagde is een shock-vlogger met ruim 61.000 abonnees. Gedaagde heeft meerdere vlogs geplaatst waarin hij eiser beschuldigd van drogerind van (minderjarige) vrouwen, misbruiken van eigen dochter en chantage. Eiser heeft aangifte gedaan.


Nu [gedaagde ] geen verweer heeft gevoerd, zal de voorzieningenrechter de vorderingen van [eiser] met inachtneming van hetgeen hierna zal worden overwogen toewijzen, nu de vorderingen haar niet onrechtmatig of ongegrond voorkomen.


Hoewel eiser onder I vordert dat gedaagde álle video’s en vlogs van het gehele internet verwijdert waarin de naam of beeltenis van eiser voorkomt, dan wel waarin op enigerlei wijze (door gedaagde) wordt gesproken over eiser, ziet de rechtbank aanleiding om de toewijzing van deze vordering te beperken tot de vlogs/video’s waarnaar eiser in zijn processtukken heeft verwezen.

 

Daartoe is van belang dat de vordering tot verwijdering van álle video’s onvoldoende gespecificeerd is en eiser niet heeft onderbouwd op welke wijze ‘alle andere video’s’ een inbreuk maken op zijn eer en goede naam en het recht op eerbiediging van de persoonlijk levenssfeer, waardoor toewijzing van de gehele vordering zou leiden tot een te grote beperking van de vrijheid van meningsuiting. Daarnaast ziet de voorzieningenrechter aanleiding om gedaagde enkel te veroordelen tot het verwijderen van voornoemde video’s van zijn eigen sociale mediakanalen (YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook en TikTok).

 

De voorzieningenrechter verbiedt gedaagde video’s en/of vlogs, dan wel enig ander bericht te plaatsen op het internet, waaronder begrepen zijn sociale mediakanalen waarin hij eiser, in verband brengt met (het plegen van) strafbare feiten, dan wel beeltenissen van eiser gebruikt.

 

IEPT20240322, Rb Noord-Nederland, tattooshop v shock-vlogger


ECLI:NL:RBNNE:2024:1054