Kleine variatie in de naam kan verwarringsgevaar tussen Mister Jobs en Mr. Jobs al wegnemen

16-04-2024 Print this page
IEPT20240326, Hof Den Bosch, P-P Consult v Mr. Jobs

Handelsnaam ‘Mister Jobs’ heeft beperkt onderscheidend vermogen: handelsnaam is in hoge mate beschrijvend. Geen sprake van inburgering. Enige mate van overeenstemming tussen handelsnamen ‘Mister Jobs’ en ‘Mr. Jobs’: grote mate van auditieve en begripsmatige overeenstemming. Visueel zijn de handelsnamen niet volledig gelijk. Verwarringsgevaar valt niet te duchten: in beginsel kunnen partijen op het gebied van arbeidsbemiddeling in elkaars vaarwater komen vanwege landelijke activiteiten. Echter, geen sprake van verwarring vanwege evident verschil in schrijfwijze van de handelsnaam en de presentatie van beide ondernemingen. Ook op LinkedIn zullen de op gebruikelijke wijze oplettende klanten via links bij [de B.V. 1] belanden.

HANDELSNAAMRECHT
 

P-P Consult heeft haar vordering gewijzigd om "gedaagde te verbieden zich te bedienen van de handelsnaam "Mr. Jobs" of enige daarop gelijkende handelsnaam, waaronder een handelsnaam die een combinatie bevat van de woorden "Mr.", "Mister", "Ms.", "Mrs." of "Miss" enerzijds, en "Jobs" anderzijds". Daartegen is geen bezwaar gemaakt.

 

Hoe onderscheidend is ‘Mister Jobs’?

Het hof is van oordeel dat ‘Mister Jobs’, in deze woordcombinatie, als handelsnaam in hoge mate beschrijvend is voor de aard van de daaronder gedreven onderneming. Zoekopdrachten op internet met de zoekterm ‘Jobs’ leveren wereldwijd miljarden hits op.


Met de rechtbank is het hof van oordeel dat vanuit auditief perspectief er geen verschil is tussen de door partijen gevoerde handelsnamen. In beide namen komt het woord "jobs" en (een afkorting van) het woord "mister" voor, dat zowel in het geval dat het volledig is uitgeschreven als dat het is afgekort hetzelfde wordt uitgesproken.


Visueel beschouwd zijn de handelsnamen niet volledig gelijk: ‘mister’ is niet hetzelfde als ‘mr.’, terwijl in het Nederlands, de (hoofd)taal van het land van vestiging van beide partijen, ‘mr.’ ook een bekende afkorting is van ‘meester’(in de rechten).

 

PP stelt dat haar klanten werkzoekenden en werkgevers zijn. Uit de voorbeelden hebben zij betrekking op ICT-vacatures, maar dit betekent niet dat haar bedrijf daarop haar focus richt. Het grootste deel van de acquisitie vindt via LinkedIn plaats. De kern betreft arbeidsbemiddelingsdienten, al is er sprake van accentverschillen, doet dta niet af aan de soortgelijkheid van dienstverlening. Mr. Job richt zich op MBO-niveau personeel in bouw, techniek, commercie, administratie, productie en logistiek dat locatiegebonden is. Thuiswerken in de bouw is niet mogelijk.


PP richt zich aldus net zoals Mr. Jobs B.V. op arbeidsbemiddelingsdiensten aan werkgevers en werknemers, al ligt het accent van laatstgenoemde vooral op de lokale markt van Midden-Limburg en werknemers op MBO-niveau.


Voor verwarringsgevaar geldt dat - volgens de Hoge Raad in de zaak Dairy Partners (IEPT20210219) - het publiek eraan gewend is dat ondernemingen beschrijvende handelsnamen gebruiken, en minder snel in verwarring zal raken als meer (rechts)personen onder dezelfde, of slechts in geringe mate afwijkende, beschrijvende handelsnamen aan het economische verkeer deelnemen. Mocht verwarring dreigen, dan kan een kleine variatie in de naam dat gevaar al wegnemen.


Het hof gaat er dan ook van uit dat voor LinkedIn geldt dat er gereageerd wordt op een concrete vacature, en dat tevens ook hier sprake zal zijn van op gebruikelijke wijze oplettende klanten, die vervolgens via de links als opgenomen in de vacaturetekst vanzelf bij P-P zullen belanden. Hierbij is bovendien de vacature en de daarin vervatte informatie leidend en niet zozeer de ook genoemde handelsnaam van de bemiddelaar.

 

Het hof bekrachtigt het vonnis voor zover dit aan het oordeel van het hof is onderworpen, onder aanvulling en verbetering van de gronden zoals overwogen. Het Hof veroordeelt P-P in de proceskosten van Mr. Jobs in hoger beroep van €13.256,42.

 

IEPT20240326, Hof Den Bosch, P-P Consult v Mr. Jobs


ECLI:NL:GHSHE:2024:1031