Licentiebedrag als schadevergoeding voor horecagelegenheid die filmwerken toont

05-04-2024 Print this page
IEPT20240326, Hof Den Haag, Videma
(Met dank aan Paul Kreijger & Bram Bogaerts, Visser Schaap & Kreijger)

Videma vordert een verklaring voor recht dat X auteursrechtinbreuk heeft gepleegd door in zijn horecagelegenheid uitzendingen van filmwerk te vertonen. De kantonrechter heeft de vorderingen verklaring voor recht en staking toegewezen tegen de niet verschenen X. De licentieaanvraag en zijn schadevergoeding afgewezen. Het Hof wijst schadevergoeding ter hoogte van gederfde licentievergoeding over 2022 toe. De dwangsommen komen als voldoende prikkel over. Alsnog proceskostenveroordeling ex 1019h Rv.

 

AUTEURSRECHT - PROCESKOSTEN

 

Videma vordert schadevergoeding op basis van gebruikelijke licentievergoeding ter hoogte van de over 2022 gederfde licentievergoeding. Deze zaak leent zich daar ook voor. Videma heeft verder niet gesteld dat voor de vaststelling van de licentievergoeding andere gegevens dan het exploiteerbare aantal vierkante meters nodig zijn. De vordering dat X gehouden is de schadevergoeding te betalen en hij dient het aantal exploiteerbare vierkante meters van zijn horeca-onderneming volledig en naar waarheid door te geven.

 

De grief tegen de dwangsommen die door de kantonrechter (IEPT20230809, Rb Rotterdam, Videma) op €1.000 per overtreding tot een maximum van €10.000 is vastgesteld, komt op het hof over als een voldoende prikkel tot nakoming aangezien zij als hoogste jaartarief €1.320,63 hanteert. Ook de dwangsommen voor het niet aanleveren van de gegevens van €250 per dag met een maximum van €5.000.

 

De kantonrechter heeft ten onrechte en ongemotiveerd een proceskostenveroordeling ex 1019h Rv achterwege gelaten terwijl dit was gevorderd en aan alle eisen werd voldaan. De proceskosten worden begroot op €257,86 voor verschotten en €1.285,20 aan salaris. Voor het hoger beroep €914,85 voor verschotten en €4.762,80 aan salaris van de advocaat, met €178 aan nasalaris.

 

ECLI:NL:GHDHA:2024:518