Na politieke breuk verkiezingsprogramma nagenoeg identiek overnemen is auteursrechtinbreuk

24-05-2024 Print this page
IEPT20240409, Hof Arnhem-Leeuwarden, Gemeente Belang Kampen

[appellant3] en [appellant1] onrechtmatig gehandeld door content van website GBK te verwijderen: GBK is op grond van artikel 8 Aw auteursrechthebbende van de werken van de website. Sprake van auteursrechtinbreuk ten aanzien van verkiezingsprogramma: tekst, stijl, indeling en opmaak van verkiezingsprogramma GBK nagenoeg identiek overgenomen in verkiezingsprogramma Hart voor Kampen. Alleen [appellant1] heeft inbreuk gemaakt op het auteursrecht van GBK.

AUTEURSRECHT

 

GBK is een 2014 opgerichte politiek partij in Kampen. Appellanten zijn tot 2022 lid geweest van de partij. Appellant 3 heeft social media (Facebook, Instagram) en de website beheerd. Er is een geschil ontstaan over de vaststelling van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing, waarop de controle door middel van gewijzigde toegangscodes en wachtwoorden veranderd was. De website werd leeg achtergelaten onder het mom van 'mijn intellectuele eigendommen, tekst en foto's zijn verwijderd'.

 

Website
Vaststaat dat [appellant3] vóór en na de overdracht van de website (op 24 december 2021) aan GBK, content van de website van GBK heeft gehaald zonder toestemming of opdracht van GBK.

 

Ook als [appellant1] en [appellant3] alleen door henzelf geschreven teksten van de website hebben gehaald, dan leidt dat nog niet tot de conclusie dat zij dat mochten doen. [Appellanten] gaan namelijk ten onrechte voorbij aan het feit dat GBK auteursrechthebbende van die werken is (ex artikel 8 Auteurswet). Alleen [appellant3] en [appellant1] hebben tegenover GBK onrechtmatig gehandeld door content van de website van GBK te verwijderen.


Verkiezingsprogramma
Net als de kantonrechter is het hof van oordeel dat het verkiezingsprogramma van GBK auteursrechtelijk beschermd is en dat het auteursrecht daarop bij GBK rust.

 

Appellanten werpen vergeefs op dat de handhaving van het auteursrecht een ongeoorloofde beperking van de vrijheid van meningsuiting vormt. Niets staat [appellanten] in de weg om hun politieke standpunten te uiten, ook niet als die gelijk zijn aan die van GBK. Dat is iets anders dan het nagenoeg identiek overnemen van de tekst, stijl, indeling en opmaak van het verkiezingsprogramma van GBK.


Het hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter grotendeels.

 

IEPT20240409, Hof Arnhem-Leeuwarden, Gemeente Belang Kampen

 

ECLI:NL:GHARL:2024:2725