Persoonlijkheidsrechten op The Rock van inmiddels ontbonden architectenbureau

06-05-2024 Print this page
IEPT20240412, Rb Amsterdam, Architect v Westinvest

Eisers kunnen niet als houders van exploitatie- en persoonlijkheidsrechten worden aangemerkt, vorderingen afgewezen: inmiddels ontbonden rechtspersoon [bedrijf] kan op grond van art. 7 en 8 Aw worden aangemerkt als maker. Niet is gebleken van aktes van overdracht waarin exploitatierechten zijn overgedragen aan eisers. Beroep op persoonlijkheidsrechten heeft verder weinig kans van slagen: eigenaar heeft gerechtvaardigd belang om wijzigingen aan te brengen.


PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN - VERZET TEGEN WIJZIGING WERK

Architect en zijn architectenbureau claimen auteurs- en persoonlijkheidsrechten op het gebouw The Rock aan de Zuidas te Amsterdam. Eiser maakt meerdere keren kenbaar dat hij niet (volledig) geïnformeerd wordt over de voorgenomen wijzigingen nu het vertrek van De Brauw is aangekondigd en Westinvest er een volwaardig multi-tenant kantoorgebouw van wil maken.


Westinvest voert het formele verweer van niet-ontvankelijkheid, omdat eisers niet als maker aangemerkt kunnen worden. Dat is namelijk de inmiddels ontbonden rechtspersoon [bedrijf]-architecten. Dit blijkt o.a. uit opdrachtbevestiging, ontwerptekeningen en uit de website via de way-backmachine. De ontwerpen zijn gemaakt door meerdere architecten in dienst en wiens functie het was te ontwerpen (7 en 8 Aw).


Daarom is bedrijf ook aangemerkt als houder van de persoonlijkheidsrechten, deze zijn niet overdraagbaar en kunnen dus niet door de curator uit de failliete boedel zijn overgedragen. De levering kan slechts bij akte geschieden (2 lid 3 Aw). Eisers kunnen voorshands dan ook niet als houders van de exploitatie- en persoonlijkheidsrechten worden aangemerkt.


Ten overvloede wordt overwogen dat een beroep op de persoonlijkheidsrechten van artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in dit geval weinig kans van slagen zou hebben. Persoonlijkheidsrechten zijn niet absoluut. Juist bij gebouwen kan de eigenaar na verloop van tijd een gerechtvaardigd belang hebben om wijzigingen aan te brengen.


De vorderingen die hierop zijn gebaseerd worden afgewezen omdat onvoldoende aannemelijk is dat de desbetreffende rechten bij de eisende partijen liggen. Ten overvloede heeft de voorzieningenrechter overwogen dat van schending van auteurs- en/of persoonlijkheidsrechten voorshands geen sprake is.


Westinvest heeft ex 1019h Rv vergoeding van € 33.387,38 aan advocaatkosten gevorderd. Eisers hebben hier nadrukkelijk tegen geprotesteerd en dit bedrag "ridicuul" genoemd en het komt de voorzieningenrechter ook fors voor. Er zal aansluiting worden gezocht bij het IE-indicatietarief voor een normaal kort geding (€ 15.000).


De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorzieningen.

 

IEPT20240412, Rb Amsterdam, Architect v Westinvest


ECLI:NL:RBAMS:2024:2240

 

Choinowski - The Rock - CC BY-SA 4.0