ABC-beschermde materie in G-standaard laten opnemen, is inbreuk

06-05-2024 Print this page
IEPT20240501, Rb Den Haag, Bayer v Viatris

Viatris heeft de generieke versie van rivaroxaban (waarvoor Bayer een ABC houdt) laten opnemen in de G-standaard. Dat is een inbreukmakende handeling om dat voor expiratie van 1 april te laten doen, waarmee Bayer genoodzaakt was om onderhavige procedure te starten. Er is een minnelijke regeling getroffen waarbij Viatris vrijwillig voldoet aan de vorderingen, maar dat is nog geen reden om de proceskosten te compenseren.
 

OCTROOIRECHT - PROCESKOSTEN

 

Bayer was houdster van Europees octrooi EP1261606 B1 voor “Gesubstitueerde oxazolidinonen en toepassing daarvan op het terrein van de bloedstolling”, dat op 11 december 2020 expireerde. Er is een ABC verleend  voor “rivaroxaban, desgewenst in de vorm van een farmaceutisch aanvaardbaar zout, hydraat of hydraat van het zout” met rechtskracht tot en met 1 april 2024.
 

Viatris c.s. heeft een generieke versie van Xarelto met werkzame stof rivaroxaban (“Rivaroxaban Viatris 2,5 mg”) opgenomen in de G-Standaard van april 2024, die is gepubliceerd op 19 maart 2024. Viatris is de houdster van de handelsvergunning en Mylan treedt in Nederland op als de lokale vertegenwoordiger en productverantwoordelijke.


Na het aanvragen van het kort geding zijn partijen tot een minnelijke regeling gekomen die inhoudt dat Viatris c.s. vrijwillig voldoet aan de (hoofd)vorderingen in de onderhavige procedure. Volgens vaste rechtspraak geldt Viatris c.s. daarmee als de in het ongelijk gestelde partij die moet worden veroordeeld in de proceskosten. Bayer heeft de kosten van deze procedure niet nodeloos gemaakt, want op het moment van dagvaarden had zij (nog) een evident belang bij haar vorderingen tot een inbreukverbod, verwijdering van Rivaroxaban Viatris 2,5 mg uit de G-Standaard en rectificatie van deze aanbieding met een Taxe-brief. Bayer heeft Viatris c.s. al in april 2022 gewezen op haar ABC in Nederland en het feit dat publicatie in de G-Standaard voor expiratie van dit ABC inbreukmakend is.

 

Viatris heeft er bewust voor gekozen om zonder enige vooraankondiging Rivaroxaban Viatris 2,5 mg op te laten nemen in de G-Standaard van april 2024, die is gepubliceerd op 19 maart 2024 (dus voor expiratie van het ABC op 1 april 2024), waarmee Bayer genoodzaakt was om onderhavige procedure te starten.


De voorzieningenrechter is van oordeel dat Bayer geen nodeloze kosten heeft gemaakt door onderhavige procedure te starten zonder voorafgaand bericht aan Viatris c.s..


Viatris c.s. zal dan ook als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure aan de zijde van Bayer. De voorzieningenrechter ziet in de enkele omstandigheid dat partijen een minnelijke regeling hebben getroffen geen reden om de proceskosten te compenseren, al niet omdat Viatris c.s. als gezegd vrijwillig aan de vordering heeft voldaan.

 

De voorzieningenrechter verstaat dat partijen een minnelijke regeling zijn overeengekomen, uitgezonderd ten aanzien van de proceskosten en veroordeelt Viatris in de kosten van deze procedure € 8.688.

 

ECLI:NL:RBDHA:2024:6619