Disney krijgt geen inzage overeenkomsten die Buma/Stemra met andere streamingsdiensten heeft gesloten

06-05-2024 Print this page
Auteur:
Birgit Kunst-Verboon
IEPT20240502, Rb Amsterdam, Disney v Buma Stemra
(Met dank aan Thijs van Aerde, Houthoff)

Geen inzage Disney in overeenkomsten tussen Buma/Stemra en andere streamingsdiensten: Disney onvoldoende onderbouwd dat zij een rechtmatig belang heeft bij inzage.

 

AUTEURSRECHT

 

Tijdens onderhandelingen over het tarief dat moet worden toegepast voor het gebruik van muziek op Disney+, stelt Disney dat zij sterke indicaties heeft dat Buma/Stemra niet objectieve en discriminerende criteria hanteert. Disney verzoekt de rechtbank Buma/Stemra te bevelen de meest recente overeenkomsten die Buma/Stemra heeft gesloten met alle andere Subscription Video on demand (SVOD-)diensten, te verstrekken.
Buma/Stemra betwist dat Disney een hoger tarief betaalt en deze stelling heeft Disney op geen enkele manier onderbouwd. Het verzoek voldoet volgens Buma/Stemra niet aan de in de artikel 843a Rv gestelde voorwaarden voor toewijzing tot inzage. Volgens Buma/Stemra is het verzoek een fishing expedition.

 

Netflix en Apple zijn als belanghebbende toegelaten. Zij hebben met Buma/Stemra een licentieovereenkomst en willen niet dat Disney in enige vorm de beschikking krijgt over de licentieovereenkomst die zij met Buma/Stemra hebben gesloten.

 

Het verzoek tot inzage moet aan de hand van artikel 843a Rv worden beoordeeld. De eerst vraag die moet worden beantwoord is of Disney een rechtmatig belang heeft bij het verkrijgen van de gevraagde gegevens. Disney betoogt dat haar rechtmatig belang bij de gevraagde bescheiden volgt uit het eerste en tweede lid van artikel 2L van de Wet Toezicht. Volgens Disney kan zij zonder de inzage in de tarieven die Buma/Stemra hanteert voor andere aanbieders niet controleren of Buma/Stemra zich houdt aan haar non-discriminatieverplichting.

 

Disney wordt niet gevolgd in haar stelling dat voor Buma/Stemra uit artikel 2L Wet toezicht een verplichting volgt om inzage te geven in de overeenkomsten met andere aanbieders. De informatie die op grond van artikel 2L Wet Toezicht dient te worden verschaft ziet op de criteria die voor het bepalen van de tarieven worden gebruikt. Deze criteria zijn door Buma/Stemra aan Disney verstrekt.

 

Disney heeft onvoldoende onderbouwd dat zij een rechtmatig belang heeft bij de verzochte verstrekking van de overeenkomsten die Buma/Stemra met andere SVOD-aanbieders heeft gesloten.

 

IEPT20240502, Rb Amsterdam, Disney v Buma Stemra

 

Kopie originele beschikking