Met geheim receptuur voor unieke uitvinding gewapperd om investeerders aan te trekken

16-05-2024 Print this page
IEPT20240507, Hof Arnhem-Leeuwarden, Techfront v Safami

Aan investeerders is een valse voorstelling van zaken gegeven over een uniek verwarmingspaneel (D7-paneel) dat een voorsprong gaf op de concurrentie en dat volgens een geheime receptuur zou worden gemaakt. Het paneel bestaat uit warmtematjes met een unieke dispersie waarvan de geheime receptuur bij twee notarissen gedeponeerd was, terwijl er helemaal geen geheim recept bestond, maar sprake was van een kant-en-klaarproduct dat in Zuid-Korea werd ingekocht. Investeerders zijn daardoor misleid tot het doen van een forse investering in Degree-n.

Bovendien heeft hun zakenpartner een deel van die investering weggesluisd en aangewend ter voldoening van schulden van zijn eigen concern. De zakenpartner is wegens onrechtmatig handelen aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade. Omdat de exacte omvang van de schade nog niet valt vast te stellen, wordt een deel toegewezen en de zaak voor het meerdere verwezen naar de schadestaat.


ONRECHTMATIGE DAAD

 

Uit het ondernemingsplan: Er is gekozen voor een route afgeleid van bijvoorbeeld het recept op Coca-Cola, waarbij niet de dispersie zelf maar de werking van de dispersie en de toepassing van de dispersie wordt gepatenteerd. Om tot de uitvinding te komen zijn 2 zaken belangrijk: Het recept en de formule.


Een geïntimeerde verklaart o.a.: "In deze akte van overdracht heb ik verklaard de uitvinder te zijn van een uitvinding als beschreven in het door mij gedeponeerde octrooi. (…) In de aanloop van de overname en tot op heden, heb ik niet volledig de waarheid gesproken over onderstaande. Er is helemaal geen sprake van een uitvinding of een speciale technologie op basis van Carbon Nano Tubes. Er is ook geen speciale dispersie noch bestaat er een speciale (geheime) receptuur voor het maken en vervaardigen van enige dispersie."
 

De vorderingen tegen de overige geïntimeerden – die deel uitmaken van het concern en de familie van de zakenpartner – zijn gebaseerd op art 6:166 BW en worden afgewezen wegens gebrek aan feitelijke onderbouwing.

Het Hof veroordeelt [geïntimeerde11], [geïntimeerde10] en eGalaxy om bedragen aan Techfront c.s. te betalen. Aanvullend worden voor de overige schadeposten verwezen naar de schadestaatprocedure ter nadere opmaak en vereffening.


IEPT-versie volgt later
ECLI:NL:GHARL:2024:3281