Geen verbod voor uitzending over computerhulp aan huis

03-06-2024 Print this page
IEPT20240510, Rb Midden-Nederland, X v Omroep Max
(Met dank aan Lotte van Schuylenburch en Diederik Stols, Boekx Advocaten)

Omroep Max wil in haar programma Meldpunt voor een tweede keer aandacht besteden aan de computerhulpdiensten aan huis van X. Ditmaal onder vermelding voornaam en handelsnaam, omdat X zijn handelswijze niet heeft gewijzigd. Verbod bij voorbaat gevraagd, echter 'onherstelbare schade' is niet aangetoond. Een week voorafgaand aan uitzending vragen stellen en uitnodigen voor een reactie is kort, maar is voldoende gelegenheid om zijn kant van het verhaal te delen.

PUBLICATIE

 

X is werkzaam als zelfstandig IT-dienstverlener voor computerhulp aan huis verkoop internetabonnementen. In het Max-consumentenprogramma 'Meldpunt' wordt een reportage gewijd aan Xs dienstverlening en de negatieve ervaringen van klanten, m.n. onduidelijkheid over de aard en inhoud van de diensten en de automatische incassao's zonder machtiging en problemen bij opzegging en bejegening. Max heeft vragen geformuleerd en X uitgenodigd zelf zijn woord te doen, daarvan is geen gebruik gemaakt.


X vordert te verbieden om (delen van) de aflevering openbaar te maken met waarin ten onrechte aantijgingen, verdachtmakingen en onnodig grieven opmerkingen worden geuit.
 

Het recht op eerbieding van de goede naam (10 Gw en 8 EVRM), niet te gemakkelijk blootgesteld aan beschuldigingen die gebaseerd zijn op onjuiste of onvolledige feiten of suggesties. Daartegenover  staat de vrijheid van meningsuiting (7 Gw en 10 EVRM) van Omroep Max met een voorlichtende, oplossende en soms waarschuwende rol vervult.


Voor een verbod vooraf, dient niet alleen de onrechtmatigheid aannemelijk te zijn, maar ook dat die uitzending tot onherstelbare schade zal leiden. Een schade die niet kan worden hersteld door een schadevergoeding of rectificatie.


Dat de gevolgen van de uitzending ernstig zijn, heeft X op geen enkele manier onderbouwd. Na de eerste uitzending heeft Max 50 verschillende klanten ontvangen en er zijn meerdere aangiftes gedaan vanwege X zijn handelswijze. Maar ook voor de uitzending zijn op TrustPilot al negatieve reviews terug te vinden over vergelijkbare klachten.


De wijze van presenteren, zonder achternaam te noemen, blurren, stemvervorming. Dat Omroep Max nu ook de voor- en handelsnaam wil noemen is niet te verstrekkend. De eerdere uitzending heeft niet tot gevolg gehad dat X zijn handelswijze heeft aangepast. Hoewel slechts een week tevoren X is ingelicht over de tweede uitzending, was er voor hem voldoende gelegenheid om zijn kant van het verhaal te delen.


De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af en veroordeelt X in de proceskosten van €1.973,00.

 

Kopie oorspronkelijk vonnis