AIKO maakt geen inbreuk op zonnepanelenoctrooi Maxeon

22-05-2024 Print this page
Auteur:
Birgit Kunst-Verboon
IEPT20240516, Rb Den Haag, Maxeon v AIKO

Inbreukvorderingen afgewezen: Maxeon onvoldoende haar stellingen onderbouwd, waar AIKO  uitvoerig gemotiveerd deze stellingen betwist.

 

OCTROOIRECHT

 

Maxeon houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van zonne-energietechnologie, waaronder zonnepanelen. AIKO is een onderneming die wereldwijd actief is op het gebied van energietechnologie. Zij verhandelt over de hele wereld, waaronder in Europa, zonnepanelen. 
Maxeon heeft een octrooi voor Back-Contacted Solar Cells with Doped Polysilicon Regions Separated via Trench Structures and Fabrication Process Therefor’, EP 788, met gelding in onder meer Nederland, Frankrijk, Italië en Duitsland.

 

Volgens Maxeon maakt AIKO met de verhandeling van AIKO-zonnepanelen inbreuk op haar octrooi. In dit kort geding vordert Maxeon AIKO te verbieden inbreuk te maken op octrooi EP 788.

 

Voor de onderbouwing van haar standpunt dat sprake is van inbreuk, steunt Maxeon op het door haar (als productie EP07) overgelegde rapport van de Amerikaanse onderzoeksinstelling Exponent waarin de bevindingen zijn neergelegd van een door Exponent uitgevoerde analyse van het Aiko-paneel met referentie-/serienummer AIKO-450-MAH54Mb (het Exponent-rapport).

 

De voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat in deze procedure niet voldoende aannemelijk is gemaakt dat de AIKO-panelen onder de beschermingsomvang van EP788. AIKO betwist uitvoerig gemotiveerd, de ingenomen, summiere stellingen van Maxeon. De nadere onderbouwing van Maxeon ontbreekt, met name heeft zij verzuimt aannemelijk te maken dat de AIKO-panelen beschikken over een gediffundeerde passivatiezone in het substraat onder de groef die is gedoteerd met een N-type doteringsmiddel, terwijl deze kortgedingprocedure zich niet leent voor (nadere) bewijslevering op dit punt.

 

Het had op de weg van Maxeon gelegen om al bij dagvaarding aannemelijk te maken dat aan alle elementen uit genoemde kenmerken wordt voldaan. Volgens de voorzieningenrechte heeft het alle schijn van dat Maxeon eerst het inhoudelijke verweer van AIKO heeft afgewacht en daarmee haar kruit drooggehouden zodat het debat pas zeer kort voor of ten tijde van de mondelinge behandeling tot volle wasdom zou komen.

 

De IEPT-versie volgt

 

ECLI:NL:RBDHA:2024:7439