Gerechtvaardigd om strafrechtelijk oplichtingsverleden in berichten te verwerken

30-05-2024 Print this page
IEPT20240529, Rb Noord-Holland, De Orkaan

Vordering tot aanpassing online artikelen over eigenaar van Second.Bike. Botsing recht op vrijheid van meningsuiting en recht op bescherming goede eer en naam: maatschappelijke belangenafweging vereist op grond van omstandigheden van het geval. Gerechtvaardigd dat strafrechtelijk verleden [eiser] bij berichtgeving is betrokken: taak van de Orkaan om lezers correct te informeren. Betoog [eiser] over identiteitsfraude en het in een kwaad daglicht worden gezet door een derde slaagt niet: belang eventuele kwaadwillende derde onaannemelijk en betrokkenheid [eiser] bij in de artikelen genoemde onderneming vindt steun in de feiten. Vordering rectificatiebericht ongegrond: geen sprake van onrechtmatige publicaties. 
 

PUBLICATIE

 

Eiser heeft in 2016 in het tv-programma 'Internetpesters aangepakt' centraal gestaan. Daarin heeft eiser erkent veelvuldig onder valse namen en accounts mensen opgelicht. De Stentor heeft een artikel gepubliceerd met als titel '200 uur taakstraf voor tv-pester uit Dronten'. De Orkaan heeft in 2023 een artikel gewijd aan de opening van fietsenwinkel Second.Bike, met daarin een interview met eiser als eigenaar. Later heeft De Orkaan updates toegevoegd en diverse nieuwe artikelen gepubliceerd waaruit zou blijken dat eigenaar van Second.Bike en eiser dezelfde zou zijn en nog altijd oplichterspraktijken beoefend en bewust De Orkaan verkeerde informatie zou hebben gegeven. (De Orkaan


Eisers vorderingen tot aanpassing van een aantal artikelen op de website van De Orkaan worden afgewezen. Het behoort tot de taak van een nieuwsmedium als De Orkaan om haar lezers correct te informeren. De Orkaan had daarom het recht haar lezers erop te attenderen dat eiser getracht heeft De Orkaan te misleiden over zijn verleden. De voorzieningenrechter acht het ook gerechtvaardigd dat De Orkaan in de artikelen het strafrechtelijk verleden van oplichting van eiser bij haar berichtgeving heeft betrokken.


Ook de vordering tot verwijdering van een aantal artikelen wordt afgewezen. De betrokkenheid van eiser bij de in de artikelen bedoelde Juicybike-onderneming vindt vooralsnog voldoende steun in de feiten. De inhoud van deze artikelen is dan ook niet onrechtmatig.

 

IEPT20240529, Rb Noord-Holland, De Orkaan


ECLI:NL:RBNHO:2024:5206