Video waarin schietschijf met gaten omhoog wordt gehouden, is zonder meer bedreigend

24-06-2024 Print this page
IEPT20240612, Gerecht van Curaçao, Minister VVRP v gedaagde

Minister van verkeer, vervoer en ruimtelijke planning is lid van MFK. Gedaagde heeft met zijn partij Union i Progreso ook meegedaan aan de verkiezingen, maar geen zetel behaald. Op 1 maart 2024 is op de Facebook pagina van UP een video verschenen (maar nu niet meer te vinden). 
 

PUBLICATIE

 

Daarin zijn de volgende uitlatingen van [gedaagde] te horen, die zijn getranscribeerd in het verzoekschrift (informeel vertaald): ‘[de minister] is een vuile dief, hij heeft seks met andere vrouwen); als jij oorlog wil, zorg dat maar dat je er klaar voor me bent als je je pistool op mijn richt, want ik aarzel niet te reageren); zorg maar dat je er klaar voor bent, als je je pistool op mij richt, ik zal ….;ik kan goed schieten'; waar ik naar kijk, daar komen mijn kogels.'

 

Er is terughoudendheid geboden bij onrechtmatig kwalificeren van uitlatingen over het optreden van een bestuurder die als publiek persoon meer kritiek moet toelaten.

 

Een kritische uitlating die betrekking heeft op een onderwerp van maatschappelijk belang, impliceert niet zonder meer dat de uitlating een bijdrage aan het publieke debat kan vormen. Bij scheldkanonnades, het roepen van allerlei verwensingen en het doen van ongefundeerde uitlatingen zal dat niet snel het geval zijn.


De uitingen van gedaagde in de video van 1 maart 2024 waarbij hij een schietschijf met kogelgaten omhoog houdt, wordt zonder meer als bedreigend beschouwd.


Het Gerecht verbiedt gedaagde de videobeelden beschikbaar te maken op straffe van een dwangsom van NAf 5.000 met een maximum van NAf 100.000.

 

ECLI:NL:OGEAC:2024:112