Verplichtingen uit Settlement Agreement nadat Samsungs IE-rechten (deels) zijn vernietigd

18-06-2024 Print this page
IEPT20240612, Rb Den Haag, Printabout v Samsung en HP

Settlement Agreement, waarna vier van de vijf octrooien en twee Gemeenschapsmodellen die daarin staan genoemd betreft tonercartridges, in gerechtelijke procedures worden vernietigd/nietig worden verklaard. Vorderingen om op die grond de verplichtingen uit hoofde van de Settlement Agreement terzijde te stellen, afgewezen.


VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

 

PrintAbout en Samsung hebben in 2014 een Settlement Agreement gesloten, waarin PrintAbout zich verplichtte te stoppen met de verhandeling van verschillende cartridges waarmee zij volgens Samsung inbreuk maakte op vijf van Samsungs Europese octrooien en twee van haar Gemeenschapsmodellen. In rechterlijke uitspraken zijn vervolgens de Nederlandse delen van vier van de vijf Europese octrooien vernietigd en zijn de twee Gemeenschapsmodellen nietig verklaard. Met verwijzing naar deze uitspraken beoogt PrintAbout in deze procedure te komen tot het terzijde stellen van haar verplichtingen onder de Settlement Agreement. Zij heeft daartoe verschillende vorderingen ingesteld (tot onder meer vernietiging en ontbinding van de Settlement Agreement) met uiteenlopende grondslagen. Deze vorderingen wijst de rechtbank af.


Van Samsung kan niet worden gezegd dat zij bij het aangaan van de Settlement Agreement wezenlijke informatie voor de geldigheid van dit octrooi heeft verzwegen. Ook dat Samsung haar nu (deels) vernietigde octrooi handhaafde jegens concurrenten, betekent niet dat zij onrechtmatig handhaafde van dit later vernietigde octrooi.

 

Van bedreiging met enig nadeel in goed zoals bedoeld in artikel 3:44 lid 1 BW is naar het oordeel van de rechtbank evenmin sprake.

 

Dat PrintAbout verschoonbaar heeft gedwaald (6:228 BW) bij het tot stand komen van de Settlement Agreement, is geen sprake van. Samsung heeft geen inlichtingen verstrekt tot onjuiste voorstelling van zaken heeft geleid. Noch kon van Samsung niet worden verwacht dat zij PrintAbout over mogelijke gronden voor een geldigheidsaanval op haar octrooien zou informeren.


Deze procedure behelst geen vordering die strekt tot het voorkomen, doen staken of verhelpen van een inbreuk, en behelst ook geen verweer tegen dreigende handhaving van IE-rechten. Hoewel het wel voortkomt uit handhaving van Samsungs IE-rechten, maar is gestoeld op verbintenisrechtelijke gronden, advocatenhonoraria is conform liquidatietarief.

 

ECLI:NL:RBDHA:2024:9032