Afwijzing cassatie Tv-uitzending over schijnhandel in grond, volgens 81 RO afgedaan

19-06-2024 Print this page
IEPT20240614, HR, Multirisk v AvroTros

Cassatieberoep verworpen (artikel 81(1) RO): bij de beoordeling van deze klachten is het niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht.

 

PUBLICATIE


De Hoge Raad heeft de klachten over het arrest van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van dat arrest. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

 

IEPT20240614, HR, Multirisk v AvroTros

 

Zie ook:

IEPT20230523, Hof Arnhem-Leeuwarden , Multirisk v AvroTros

IEPT20210707, Rb Midden-Nederland, Multirisk v AVROTROS

 

ECLI:NL:HR:2024:871