UPC Court of Appeal, 11 januari 2024: hoger beroep toegestaan van beslissing van de rechter-rapporteur om de zaak niet voor te leggen aan het panel.

13-01-2024 Print this page
IPPT20240111, UPC CoA, Netgear v Huawei

In de beslissing van 11 januari 2024 in de zaak Netgear tegen Huawei moest het UPC Court of Appeal de puzzel oplossen dat hoger beroep werd ingesteld tegen een beschikking van de rechter-rapporteur - dat een voorlopig bezwaar in het hoofdgeding moest worden behandeld - terwijl volgens regel 220, lid 3, RoP tegen een dergelijke beschikking alleen hoger beroep kan worden ingesteld als het een beslissing van een panel is en niet als het een beslissing van een rechter-rapporteur is. 

 

In plaats van de zaak terug te sturen naar de eerste aanleg om eerst een beslissing van het panel te krijgen - wat de rechter-rapporteur in de bestreden beschikking juist had geblokkeerd - koos de "standing judge" van het UPC Court of Appeal voor een praktische benadering en oordeelde dat het verzoek om discretionaire heroverweging van de beschikking door de rechter-rapporteur was toegestaan. Zij oordeelde dat afwijzing van het verzoek alleen gerechtvaardigd was als de onderliggende redenering van de rechter-rapporteur juist zou zijn. 

 

Dit lijkt te impliceren dat de beschikking van de rechter-rapporteur onjuist was, maar die conclusie hoeft niet noodzakelijkerwijs te zijn wat deze beschikking feitelijk betekent. 

 

Hoe dan ook, het goede nieuws is dat de deur nu openstaat voor het UPC Court of Appeal om zich uit te spreken over de vraag of een rechter-rapporteur kan bepalen dat een voorlopig bezwaar alleen in het hoofdgeding zal worden behandeld of dat hiervoor in plaats daarvan een beschikking van de kamer van eerste aanleg nodig is. 

 

De tijd zal leren of de conclusie van de rechter-rapporteur van de Local Division van het UPC München of de impliciete uitspraak van de vaste rechter van het UPC Court of Appeal door de kamer van het UPC Court of Appeal zal worden gezegend.

Voor de uitspraak: https://www.ippt.eu/items/ippt20240111-upc-coa-netgear-v-huawei