1929-1900

Print this page

1929

 

IEPT19291202, HR, De Erve H. De Jong
Vestiging in zelfde plaats niet vereist voor verbod handelsnaam.

 

IEPT19290125, HR, Bierbrouwerij
Eigendomsoverdracht tot zekerheid: Geen ongeoorloofde oorzaak en geen strijd met goede zeden.

 

1928

 

IEPT19280924, HR, Nuss
Geringe afwijking handelsnaam “A.J.H. Nus” en “N.V.A.J. Nuss’ Algemene Kantoor-, Boek- en Kunsthandel en Handelsdrukkerij en –binderij, ondanks verschil in lengte, gelet op o.m. de in beide handelsnamen voorkomende karakteristieke eigen naam.

 

1927

 

IEPT19271219, HR, Lampe
Gebruik handelsnaam ergens in Nederland schept geen recht tot gebruik van die handelsnaam in plaats waar die handelsnaam reeds door ander wordt gebruikt. Handelsnaam werkt in beginsel slechts binnen beperkt gebied waar bedrijf gevestigd is. 

 

IEPT19270527, HR, Vita
Bescherming handelsnaamwet van buitenlandse handelsnaam die niet in Nederland wordt gevoerd teneinde te waken tegen misbruik en gelet op Verdrag van Parijs.

 

1926

 

IEPT19261105, HR, Hotel Central
Geen verwarringsgevaar wegens verschillende aard hotels in Rotterdam: het eene een eenvoudig burgerlogement gehouden in een bovenhuis aan een weinig aanzienlijke straat, het andere een groot geheel modern ingericht hotel aan een hoofdstraat.

 

IEPT19260211, HR, Phileutonia

Geen indirecte auteursrechtinbreuk. enkele feit, waar zelfs niet is gesteld, dat verweerster kon of moest voorzien dat de vereenigingen dat werk ongeoorloofd zouden uitvoeren, niet kan opleveren deelneming of medewerking aan de schending van eischers auteursrecht, noch op zich zelf een inbreuk op dit recht uitmaakt;

 

1925

 

IEPT19251231, HR, Dagblad van Gouda
Handelsnaam alleen overdraagbaar samen met handelszaak

 

1924

 

IEPT19240218, USSC, Standard Parts v Peck

 

1919

 

IEPT19190131, HR, Lindenbaum v Cohen

Onder onrechtmatige daad is ook te verstaan een handelen of nalaten dat indruischt tegen hetzij de goede zeden, hetzij tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt dat onder onrechtmatige daad is te verstaan. Afhandig maken beroepsgeheimen door omkopen personeel is onrechtmatig.