1939-1930

Print this page

1939

 

1938

 

IEPT19380506, HR, Léhar v Verbeek

Openbaarmaking radio-uitzending in café

1937

 

 

IEPT19371101, HR, Telefoongids Brummen
Geschriftenbescherming: ingevolge art. 10 aanhef en onder 1 Aw zijn alle boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en alle andere geschriften zijn voor auteursrecht, ook al missen zij elke letterkundige, wetenschappelijke of artistieke waarde

 

IEPT19370827, HR, Nieuwe Plancius

 

1936

 

IEPT19360626, HR, The Daughter of Fu Manchu

 

IEPT19360213, HR, Das Blaue Licht II

Systeem Berner Conventie: territorialiteitsbeginsel. Nederlands recht van toepassing op overdracht Ne-derlands auteursrecht. Toekomstig auteursrecht niet overdraagbaar (naar oud BW) (art. 2 Aw).

 

IEPT19360130, HR, Hollandia
Eerder rechtmatig gevoerde handelsnaam kan door later opkomende omstandigheden verwarringsgevaar onrechtmatig worden.

 

1935

 

1934

 

1933

 

IEPT19330821, HR, Bodega Old Dutch
Oordeel dat verwarringsgevaar handelsnamen Bodega Old Dutch ontbreekt beperkt tot de handelszaken van partijen; geen categorisch oordeel.

 

1932

 

1931

 

1930

 

IEPT19300620, HR, Tasseron v Philips
Beschermingsomvang octrooi: dat het aankomt op dat, waarin naar het wezen der zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat