1949-1940

Print this page

1949

 

1948

 

1947

 

1946

 

IEPT19460628, HR, Van Gelder v Van Rijn

Dat alleen de vormgeving, die de uiting is van datgene, wat den maker tot zijn arbeid heeft bewogen de bescherming van het auteursrecht geniet. Dat het bezigen van hetzelfde materiaal, het bewerken daarvan volgens eenzelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, het volgen van den stijl geen nabootsing in gewijzigde vorm oplevert. 
 

1945

 

1944

 

1943

 

IEPT19430305, HR, Nivea v Hamea
Onrechtmatig nabootsen verpakking vereist verwarringsgevaar of bijzondere omstandigheid

 

1942

 

IEPT19420423, HR, Jurgens v Van Heesch

 

IEPT19420227, HR, Sierteeltvergunning
Teeltvergunning is een op geld waardeerbaar (vermogens)recht en valt onder faillissementsbeslag

 

1941

 

IEPT19410606, HR, Philips v Gaco
Rechtmatig in het verkeer gebracht: al wat in het verkeer is gebracht zonder dat daarbij inbreuk is gemaakt op de in het eerste lid vastgestelde rechten van den octrooihouder.

 

IEPT19410523, HR, Gone with the Wind

Werkelijk uitgave in Conventie-land – ook al is dat met het oogmerk om de bescherming van de Conventie te verkrijgen en ook al is deze niet onaf-hankelijk van oorspronkelijke uitgave – kwalificeert als uitgave in Conventie-land.

 

1940

 

IEPT19401119, Rb Den Haag, Kleinwort v Mannesman