1954-1950

Print this page

1954

 

IEPT19541109, HR, Cicero

Cassatieberoep toneelvereniging Cicero verworpen; bestuur vereniging is schuldig aan schending auteursrechten bewerker toneelstuk (art. 31 Aw): voorwaardelijk opzet auteursrechtschending door toneelvereniging Cicero.

 

1953

 

IEPT19531218, HR, Polak v De Muinck
Openbaarmakingsrecht ziet op elk exemplaar der oplage; geen uitputting door openbaarmaking een of meer verveelvoudigingen

 

IEPT19530626, HR, Hyster Karry Krane

Nabootsing van het product van een concurrent alleen dan ongeoorloofd is, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een anderen weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring
sticht.

 

IEPT19530417, HR, Radioprogramma

Geschriftenbescherming: dat de aanvulling met de woorden "berichten of andere stukken" werd beoogd om, uitgaande boven het verdrag van Berlijn evenals boven dat van Bern, niet terug te treden bij hetgeen reeds krachtens de wet van 1881 gold, en de berichten of andere stuk-ken in nieuwbladen en tijdschriften, zonder aan het gehalte die, geschriften enige naderen eis te stellen, onder de wettelijke bescherming, zij het beperkt bij overneming door een ander nieuwsblad of tijdschrift, te brengen

 

1952

 

IEPT19520125, HR, Leesportefeuille
Opnemen van in druk verschenen uitgaven in leesportefeuille geen auteursrechtelijke openbaarmaking.

1951

 

IEPT19510309, HR, Damesmodebedrijf

Goodwill als winstmogelijkheid

1950

 

IEPT19501215, HR, Staat v Philips
Inschrijving overdrachtsakte niet vereist voor derdenwerking ten opzichte van derde die op andere wijze bekend is met overdracht