1959-1955

Print this page

1959

 

1958

 

IEPT19580627, HR, Draadomroep

Afzonderlijke openbaarmaking door draadomroep

 

1957

 

IEPT19570308, HR, De Vries v BUMA
Indirecte auteursrechtinbreuk: dat het op den weg van de Vries had gelegen om, alvorens in de inrichting muziekuitvoeringen plaats vinden, opgave van de uit te voeren nummers te vragen en zich ervan te vergewissen of die nummers tot Buma's repertoire behoren en dat hij, dit nalatende, de in het maatschappelijk verkeer op hem rustende verplichting om de belangen van Buma te ontzien niet is nagekomen; 

 

1956

 

IEPT19561221, HR, Drukasbak
Slaafse nabootsing: onderscheidend vermogen vereist

 

IEPT19561214, HR, Grundig-I

 

1955

 

IEPT19551209, HR, Boogaard v Vesta
Onrechtmatig stelselmatig afhandig maken van duurzaam verbonden clientèle door ex-werknemer