April 2007

Print this page

IEPT20070427, HR, Intrahof v Bart Smit
Rechter mag pas van zijn bevoegdheid tot matiging boete gebruik maken als de toepassing van een boetebeding in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt

 

IEPT20070427, Rb Utrecht, Kunststof Profielen

Slaafse nabootsing omvat niet verkoop van nagebootste producten - onder omstandigheden wel onrechtmatig - geen onderscheidend vermogen

 

IEPT20070427, Rb Den Haag, ID-Farma v KNMP 

stilzwijgende licentie - misleidende suggestie dat databestanden niet meer via ID-Farma te raadplegen zullen zijn

 

IEPT20070427, Rb Den Bosch, Love Seat

Vormgeving 'love seat' niet auteursrechtelijk beschermd - geen slaafse nabootsing nu geen sprake is van onderscheidende vormgeving stoel

 

IEPT20070426, Rb Amsterdam, Google Zoekresultaten

Google niet verantwoordelijk voor zoekresultaten - Zorgplicht Google ziet niet op bereikbaarheid van informatie waarvan zij niet weet of behoort te weten dat die onrechtmatig is - Geen verplichting Google links te verwijderen

 

IEPT20070426, Rb Arnhem, Prevner

Misleidende vergelijkende reclame koortslippencreme

 

IEPT20070426, HvJEG, Boehringer Ingelheim v Swingward II

Ompakzaak: Aanbrengen extra-etiket niet toegestaan - noodzaak ompakken ziet alleen op het feit dat wordt omhgepakt - reputatieschade ruimt uit te leggen

 

IEPT20070426, HvJEG, Travatan

Zowel consumenten als beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg relevante publieksgroepen voor beoordeling merkinbreuk

 

IEPT20070425, Rb Den Haag, Philips v LG (JPEG)

(Partiële) nietigheid octrooi - rol volgconclusies - verplichting tot licentie op standaard? - behandeling achter gesloten deuren

 

IEPT20070425, Rb Den Haag, 3M v Avery

Geen inbreuk octrooi nu Avery de voor de werkwijze wezenlijke .meervoudige bosseleergang niet toepast

 

IEPT20070425, Rb Breda, Startpagina

Startpagina geen onderscheidend vermogen als merk of handelsnaam - domeinnaam niet gebruikt als handelsnaam

 

IEPT20070425, Rb Amsterdam, Deventer Moordzaak II

Onrechtmatige beschuldiging van moord - toekenning voorschot immateriële schadevergoeding

 

IEPT20070425, Rb Amsterdam, Brein inzake gijzeling

Gijzeling wegens herhaaldelijke inbreuk

 

IEPT20070424, Hof Arnhem, Geheimhoudingsverplichting

Geheimhoudingsbepaling betekent enkel dat vertrouwelijke informatie niet gebruikt mag worden bij ontwikkeling van een pillenschouwmachine voor een derde

 

IEPT20070420, Rb Haarlem, Baltic Spot

Auteursrecht op kaarten - geschriftenbescherming

 

IEPT20070420, Rb Groningen, Darkraver

Domeinnaam maakt inbreuk op handelsnaam- en merkrechten

 

IEPT20070420, Hoge Raad, EO

Cassatie verworpen zonder motivering - uitleg exploitatie-overeenkomst - standpunt verworpen dat eiseres noch auteursrechthebbende zou zijn c.q. aanspraak zou kunnen maken op nadere vergoedingen

 

IEPT20070419, Hof Amsterdam, Interkeukengilde inzake cashback-actie
IKG geen partij bij cashback-actie, geen misleidende reclame en geen onzorgvuldige voorbereiding actie

 

IEPT20070419, Rb Amsterdam, Breukhoven v Privé

Publicatie over vermeend verleden in prostitutie onrechtmatig - bevel aan verleden

 

IEPT20070419, Rb Arnhem, Accessa v Fuwang

Auteursrecht kettingen en armbanden - gedeeltelijk inbreuk - negatieve reflexwerking auteursrecht voor slaafse nabootsing: bijkomende omstandigheden vereist

 

IEPT20070419, Rb Den Haag, Thuiskopie v Sunstar

Thuiskopieregeling Auteurswet vereist onverwijlde opgave - geen voorschot schadevergoeding

 

IEPT20070419, HvJEG, Biere Brut

Reclame waarin bier vergeleken wordt met ander soort producten (champagne) niet 'per se' ongeoorloofd

 

IEPT20070419, HvJEG, Celltech

Bij samengesteld merk is het geen verplichte stap eerst de bestanddelen te analyseren - Te beoordelen is of het merk als geheel beschrijvend is 

 

IEPT20070419, Hof Amsterdam, Amsterdam Business School

Geen inbreuk onder Handelsnaamwet omdat Universiteit naam niet als naam voor onderneming maar voor dienst gebruikt - richtlijnconforme proceskosten ook in verzoekschriftenprocedure

 

IEPT20070418, Rb Den Bosch, Rayovac v Philips

Uit drie scheerkopen bestaande vormmerken nietig omdat vormen noodzakelijk voor technische uitkomst - verval beeldmerken wegens niet normaal gebruik

 

IEPT20070417, Rb Den Haag, EasyCar v EasyOto

Merkinbreuk EasyOto op EasyCar wegens begripsmatige overeenstemming

 

IEPT20070417, HvJEG, Silkis

Geen Aaanvullend Beschermings-Certificaat mogelijk voor tweede medische indicatie werkzame stof

 

IEPT20070417, Rb Roermond, Navenant

Toerekenbare inbreuk auteursrecht door na te laten onderzoek te doen naar identiteit fotograaf - Schade met tarieven Fotografenfederatie als richtsnoer

 

IEPT20070413, Rb Utrecht, Medi Lease v Medlease

MediLease geen onderscheidend vermogen als merk of handelsnaam

 

IEPT20070412, Rb Amsterdam, The Bird Can't Fly

Filmfinanciering: geen bindende toezegging en onderhandelingen mochten worden afgebroken

 

IEPT20070412, Rb Amsterdam, City Cargo

Opdrachtgever mocht logo als merk deponeren en geen recht op fee ontwerper nu project nog niet in de succes-fase verkeert

 

IEPT20070411, Rb Den Haag, SBM v Bluewater

Grensoverschrijdende jurisdictie - geen inbreuk octrooi

 

IEPT20070411, Rb Den Haag, Rotork v Shanghai Autotork

Inbreuk gemeenschapsmodelrechten klepaandrijvingen - overeenstemming tussen merk Rotork en teken Autork - toewijsbaarheid nevenvorderingen en afdracht van winst onderworpen aan nationaal recht van lidstaten

 

IEPT20070411, Rb Den Haag, Bakker v JKB

Geen grensoverschrijdende bevoegdheid inbreuk octrooi vanwege nietigheidsverweer - vernietiging octrooi wegens ontbreken nieuwheid - geen partiële nietigheid

 

IEPT20070411, Rb Amsterdam, Nike

Zekerheid voor proceskosten buitenlandse eiser

 

IEPT20070407, Rb Arnhem, Bouwdroger

Door geringe oorspronkelijkheid reikwijdte auteursrecht beperkt tot nagenoeg identieke werken - geen slaafse nabootsing nu publiek niet koopt op uiterlijke kenmerken

 

IEPT20070404, Rb Den Haag, Medinilla-etiket

Auteursrecht op bloeminsteeketiket - vermoeden van makerschap - inbreuk

 

IEPT20070404, Hof Leeuwarden, Lucy Locket

Auteursrecht op jurk - overdracht naar Nederlands en Engels recht - geen grensoverschrijdend verbod - nevenvorderingen toegewezen

 

IEPT20070402, Rb Haarlem, Bizz Travel v Bizztrip

Gering onderscheidend vermogen Bizz Travel - geen inbreuk merk- of handelsnaamrechten