Augustus 2007

Print this page

IEPT20070831, Rb Almelo, Vestia v Vestion

Merken- en handelsnaamrecht: geen gevaar voor verwarring tussen Vestia en Vestion voor woningcorporaties gelet op relevante omstandigheden

 

IEPT20070831, Rb Haarlem, Naomi Art v Worldwide Art

Ex parte bevel art. 1019e Rv afgewezen - dreiging inbreuk onvoldoende aannemelijk

 

IEPT20070831, Rb Rotterdam, Philip Morris v VWS- Personeelswerving
Link op website studentenvereniging geen tabaksreclame - Bijdrage aan borrel verboden sponsoring

 

IEPT20070831, Rb Rotterdam, Philip Morris v VWS - Publicatie
Publicate is verboden tabaksreclame

 

IEPT20070830, Rb Arnhem, Orde van Advocaten v Profinance Juristen

Gebruik 'advocatendiensten' misleidend - Spoedeisend belang wegens niet tekenen onthoudingsverklaring - rectificatie bevolen

 

IEPT20070830, Rb Den Haag, Beadring

Onrechtmatige sommatie inzake octrooi- en auteursrechtinbreuk - rectificatie bevolen 

 

IEPT20070830, Hof Den Haag, Nuova Fima v Badotherm

Geen gelijkenis tussen merk MGS en teken BDT - Slaafse nabootsing: onderscheidend vermogen drukmeter?

 

IEPT20070829, Rb Amsterdam, Ofpact v Men On-Line
Nederlands auteursrecht toepasselijk rechtop downloads website - Geen citaatrecht doordat afzonderlijke vergoeding gevraagd wordt

 

IEPT20070829, Rb Breda, Bodart v Tradelink

Inbreuk auteursrecht toerekenbaar maar niet moedwillig - Winst: Benadering op normale bedrijfseconomische grondslagen resulteert in winst van € 869 (bij marge van € 54.893)

 

IEPT20070829, Rb Breda, Ragwear

Onrechtmatig beslag tot afgifte wegens opzettelijke valse voorlichting in verzoekschrift over ontbreken contractuele relatie partijen - Voor afgifte ex art. 2.22 BVIE vereiste kwade niet aannemelijk

 

IEPT20070829, Rb Haarlem, Marijn Ontwerp v Hanson Bedrijfsmakelaardij

Het op elektronische wijze beschikbaar stellen van algemene voorwaarden op website kan gelijkgesteld worden aan feitelijke terhandstelling

 

IEPT20070828, Hof Den Bosch, Implanon

Produktaansprakelijkheidsrecht: "letsel" omvat aantasting fysieke integriteit, zoals zwangerschap - Deskundigenbericht inzake volledigheid instructie artsen - Geen omkering bewijslast

 

IEPT20070823, Rb Zutphen, Doornewaard v Air Force

Rechtbank Den Haag exclusief bevoegd inzake opheffing conservatoir bewijsbeslag op grond van octrooirecht

 

IEPT20070823, Hof Den Haag, Bacardi v Mad Bat

Verwarringsgevaar Bacardi-merk met MAD BAT - In beginsel grensoverschrijdende jurisdictie artikel 94(1) GMeV - verbod in kort geding beperkt tot Benelux

 

IEPT20070822, Rb Leeuwarden, Fietscafé v Trapbar

Niet eenduidig uitgewerkt concept van door trapkracht voortbewogen bar niet auteursrechtelijk beschermd - techniek geen object van auteursrecht 

 

IEPT20070822, Rb Dordrecht, Lichtstok
Ontlening niet aannemelijk vanwege verklaringen en eerdere andere lamp

 

IEPT20070822, Rb Den Haag, Ajinomoto v Global

Partiële nietigheid door beperking tot volgconclusie - Geldigheid en inbreuk 2 octrooien aangenomen - Schorsing procedure inzake 3e octrooi in afwachting oppositie EOB - Winstafdracht: netto-winst in plaats van bruto-winst

 

IEPT20070822, Rb Breda, Wokpan

Overeenstemmende elementen zijn technisch bepaald en auteursrechtelijk niet beschermd - Geen slaafse nabootsing door andere totaalindruk - € 30.000 proceskosten (excl. vertaalkosten voor client)  

 

IEPT20070821, Rb Den Haag, Peter Langhout

Negatieve publiciteit licentienemer rechtvaardigt onmiddelijke opzegging merkenlicentie - Overdracht merken niet paulianeus nu van benadeling schuldeisers niet is gebleken

 

IEPT20070816, Hof Den Haag, Toro-komkommer

Schrapping van rassenlijst onrechtmatig nu sprake is van instandgehouden ras

 

IEPT20070816, Rb Amsterdam, Flodder 3

Licentie en faillissement: Curator geen belang bij gevraagde verbod exploitatie licentie gestaakt te houden nu CNR heeft laten weten tijdens faillissement geen gebruik van licentie te zullen maken en curator tijdens faillissement de auteursrechten vrij van licentie kan overdragen zonder de gevraagde voorziening. Artikel 1019h Rv inzake proceskosten ook van toepassing bij geschil over auteursrechtlicentie

 

IEPT20070815, Rb Dordrecht, Grafmonumenten
Auteursrecht en inbreuk aangenomen - Schadeplichtig omdat gedaagde niets doet om inbreuk op rechten te voorkomen

 

IEPT20070815, Rb Den Haag, Eye Center v Consumentenbond

Geen representatief 'groot' consumentenonderzoek - Kwalificaties gebaseerd op onderzoek naar randvoorwaarden en eigen mening Consumentenbond - Rectificatie bevolen

 

IEPT20070814, Rb Zwolle, Speurders 

Gevaar voor verwarring tussen Speurders van Telegraaf en 'mijnspeuder.nl' voor identieke diensten en gelet op seriemerken - Onrechtmatige publicaties gedaagde

 

IEPT20070814, Hof Den Bosch, Montis Stoelen

Auteursrecht erkend - Inbreuk op stoelen Charly en Chaplin - Geen inbreuk op stoelen Windy, Poker en Sting

 

IEPT20070810, Rb Den Haag, Sky-Lite v Audipack

Geen overtreding algemeen verbod inbreuk auteursrechten nu op een aantal punten die de voorzieningenrechter voor de inbreukvraag van belang achtte onmiskenbaar veranderingen zijn aangebracht.

  

IEPT20070809, Hof Den Haag, Wijbenga v Eisenkolb

Geen belang meer bij hoger beroep kort geding nu in bodemprocedure evenzeer bevel tot afgifte is gegeven en daaraan gevolg is gegeven?

 

IEPT20070808, Rb Arnhem, Rijnconsult en HBDI
Rechthebbende op en overdracht auteursrecht beheerst door Amerikaans recht - Certificaat impliceert geen licentie onder auteurs- en merkenrecht

 

IEPT20070808, Rb Utrecht, Caramba Webdesign

Software auteursrechtelijk beschermd werk - Inbreuk toerekenbaar mede omdat bestuurder tevens vennoot was van licentienemer - Schade niet gelijk aan ontwikkelingskosten maar conform hoogte maand-abonnement

 

IEPT20070807, Rb Den Bosch, TekstID v Text-ID

Inbreuk merkenrecht - Vorderingen teruggebracht tot wat redelijk is tussen partijen (freelance-eenmanszaken) in zaak die buiten proportie is geraakt

 

IEPT20070807, Rb Alkmaar, Jaap.nl I

Geschriftenbescherming voor objectinformatie (tekst en foto) huisaanbod - Inbreuk door compleet overnemen - Citaatrecht beperkt tot overnemen maximaal 155 tekens - Stichting ontvankelijk gelet op doelstelling

 

IEPT20070807, Rb Alkmaar, Jaap.nl II

Gestelde onrechtmatigheid mailing verbleekt doordat sprake is van reactie op inbreuk rechten - Geen oproep tot boycot

 

IEPT20070807, Hof Den Bosch, Eurotyre

Eurotyre heeft onderscheidend vermogen als merk - Geen depot te kwader trouw - Verbod merkinbreuk geldt niet voor gebruik oudere handelsnaam in Nederland vanuit vestiging Venlo 

 

IEPT20070806, Rb Den Bosch, Verenigd Koninkrijk v Total Backup

Spoedeisend belang ook indien al jarenlang sprake van inbreuk - Toezegging staat aan toewijzing bevel niet in de weg - Op grond van merkinbreuk aanspraak op overdracht domeinnamen - 41.000 euro extreem hoge proceskosten 

  

IEPT20070802, Rb Amsterdam, Adani v Odmedical

Schending vaststellingsovereenkomst door inbreuk auteurs- en merkenrechten - Toewijzing nevenvorderingen, inclusief rectificatie, mede omdat kwade trouw aannemelijk is

 

IEPT20070801, Rb Rotterdam, Duozorg

Verpleegkundigen-maatschap onderneming in zin van Handelsnaamwet - Geen gevaar voor verwarring tussen Duozorg Verpleegkundige Maatschap en Duozorg Uitzendbureau omdat wijze waarop zij diensten aan zorgsector verlenen totaal verschillend is