Februari 2007

Print this page

IEPT20070227, Rb Den Haag, Bekisting

Geen auteursrechtelijke bescherming technisch bepaald ontwerp betonbekisting (geen schroeven en moeren auteursrecht) - Geen bescherming tegen slaafse navolging

 

IEPT20070227, Hof Arnhem, Camping Holidays

'Camping Holidays' geen onderscheidend vermogen als handelsnaam voor reisbureau

 

IEPT20070223, Rb Arnhem, Outdoor Cooking

'Outdoor Cooking' geen onderscheidend vermogen als handelsnaam of merk voor barbecues en dergelijke - Ambtshalve minder vertrekkend bevel om zich op website onder nagenoeg identieke domeinnaam duidelijk te identificeren

 

IEPT20070223, HR, Rectificatie

Bevel impliceerde naar zijn aard beperking tot het doen van mededelingen en het onthouden van commentaar waardoor rectificatie ontkracht wordt

 

IEPT20070222, Hof Den Haag, Casa Musica

Overschrijding TRIPs-termijn leidt tot verlies rechtskracht voorlopige voorziening 'ex nunc' - Veroordeling tot staking inbreuk beperkt tot gedaagde zelf - Vermelding op 'cache-pagina' geen overtreding

 

IEPT20070222, Rb Alkmaar, Cartridge World v Cartridge City

Franchisegever dient juiste prognoses te geven - Geen belang bij bevel nu toekomstige inbreuken niet aannemelijk zijn

 

IEPT20070221, Rb Haarlem, Verjaring royalties
Verjaring vordering royalties portretrechtlicentie: rechtbank voorshands van oordeel dat [eisers] in elk geval op 8 juni 1999 op de hoogte was. [eisers] zal in de gelegenheid worden gesteld tot het leveren van tegenbewijs. Indien [eisers] niet slaagt in het leveren van tegenbewijs, dan is de vordering verjaard en zal deze worden afgewezen.

 

IEPT20070221, Rb Utrecht, Zandbergen

Depot te kwader trouw van familienaam 'Zandbergen' als merk voor vleeswaren gelet op eerder gebruik handelsnaam en hetgeen partijen zijn overeengekomen

 

IEPT20070221, Rb Den Haag, XS4ALL v Staat

Kosten aftapbaarheid voor ISP niet te verhalen op Staat

 

IEPT20070221, Rb Amsterdam, Tom Tom

Jarenlang pogen afzet te vinden geen normaal gebruik merk

 

IEPT20070221, Rb Amsterdam, Mag-Lite

'Anders dan HvJEG'  geldig vormmerk zaklamp aangenomen - nu merken geldig zijn is oudere vaststellingsovereenkomst niet nietig of vernietigbaar

 

IEPT20070220, Rb Zutphen, Cartridge World

Gevaar voor verwarring tussen handelsnaam Cartridge Point en merken en handelsnaam Cartridge World - bevel tot verwijdering kenmerken franchiseorganisatie Cartridge World

 

IEPT20070220, Rb Den Haag, Voortent

Vorm voortent wekt andere algemene indruk dan gedeponeerd model

 

IEPT20070220, Rb Alkmaar, Sloophout

Oorspronkelijke ontwerpen voor sloophout-meubels - Idee auteursrechtelijk niet beschermd - Deel meubels inbreukmakend, deel niet inbreukmakend

 

IEPT20070216, HR, Adidas v Marca, H&M en Vendex

Beoordeling merkinbreuk 'ex nunc' - Grote onderscheidende kracht en beschermingsomvang beperkt tot drie strepen - Prejudiciële vragen over beschikbaarheidsbelang bij ingeburgerd beschrijvend merk - Verklaring voor recht kan niet zien op toekomstige gebeurtenissen

 

IEPT20070215, Rb Dordrecht, Google cache vermelding

Bij onrechtmatige publicatie  mag uiterste inspanning worden verwacht om cache-vermelding bij Google ongedaan te maken

 

IEPT20070215, Rb Amsterdam, Moszkowowicz v Kelder

Geen onrechtmatige publicatie

 

IEPT20070215, HvJEG, The Kitchen Company

Beperking tot beoordeling onderscheidend vermogen 'ex tunc' niet in strijd met richtlijn

 

IEPT20070215, Hof Den Haag, World Pack
Combinatie WORLD PACK beschrijvend voor “internationaal postpakket”; combinatie ontstijgt niet de som van de afzonderlijke bestanddelen. Partijen krijgen gelegenheid zich bij akte uit te laten over de betekenis van latere HvJEG-arrest inzake Bovemij uit te laten, waarin inburgering in de gehele relevante gedeelte van de Benelux vereist wordt

 

IEPT20070215, CGR, SWAB v Bayer

Ten onrechte gesuggereerd dat SWAB Avelox in alle gevallen van CAP adviseert

 

IEPT20070214, Rb Groningen, De Hypotheker v Hypothekerije

Merk 'De Hypotheker' heeft onderscheidend vermogen - Geen gevaar voor verwarring tussen teken 'Hypthekerije" en merk 'De Hypotheker'

 

IEPT20070214, Rb Den Haag, Otter v Beelen

Bevoegdheid tot handhaven octrooilicentienemer blijkt o.m. uit gezamenlijk dagvaarden met octrooihouder - Geen indirecte octrooiinbreuk omdat touw geen wezenlijk bestanddeel van de uitvinding betreft

 

IEPT20070214, Rb Den Haag, Bust Booster

'Bust Booster' en 'Boezem Booster' beschrijvende tekens voor borstvergrotingsproducten

 

IEPT20070214, Hof Leeuwarden, Green Smiles

Depot te kwader trouw nu enkele noemen merk tijdens vergaderingen geen voorvoorgebruik oplevert - Gebruik merk niet te kwader trouw t.o.v. bedenker die geen bezwaar maakte - Geen licentie mogelijk omdat rechten op niet-gedeponeerd merk of gebruik daarvan niet overdraagbaar zijn - Geen verwarringsgevaar tussen Fair Smiles en Green Smiles

 

IEPT20070213, GvEA, Respicur

Soortgelijkheid: subcategorie op grond van therapeutsiche indicatie i.p.v. werkzame stof - Relevant publiek: medische vakmensen en Duitse patienten - Gevaar voor verwarring Respicur en Respicort 

 

IEPT20070213, GvEA, Curon v Euron

Geen gevaar voor verwarring tussen merken Curon en Euron voor medische hulpmiddelen 

 

IEPT20070213, Rb Zutphen, Maas en Waal

Namen kranten geen handelsnaam - Geen ongeoorloofd aanhaken door 'De Weekenkrant Maas & Waal' aan 'Tussen Maas & Waal' - Geen verwarringwekkende gelijkenis opmaak kranten

 

IEPT20070213, Hof Arnhem, Test & Drive v Veka Best

Overschrijding TRIPs termijn leidt tot verlies rechtskracht voorlopige voorziening 'ex nunc' - Dwangsommen verbeurd

 

IEPT20070213, Hof Den Bosch, Diefstal octrooi

Strafrechtelijke vervolging niet opporttuun vanwege civielrechtelijk aard geschil

 

IEPT20070212, Rb Rotterdam, Verkoop Tabaksprodukten

Overtreding verbod tabaksreclame door demonstreren assembleren cigarillo op beurs en door tonen van en poster voor totaalpakket

 

IEPT20070209, Rb Utrecht, Simply Colors v Simply Small

Simply Colors zwak merk voor kinderkleding - Geen gevaar voor verwarring handelsnamen en merken Simply Colors en Simply Small voor kinderkleding

 

IEPT20070209, Rb Groningen, UMCG v Onderzoeker

Geen ongegronde beschuldiging dat noemen van naam 115-jarige inbreuk privcay zou zijn

 

IEPT20070209, Rb Den Haag, Curatoren Landis v VEB

Onrechtmatige beschuldiging dat curatoren onderzoek tegenwerken - Verbod soortgelijke publicaties op grond van zelfde feiten - Voorschot schadevergoeding toegewezen

 

IEPT20070209, Rb Den Haag, Cells4health

Teken 'Cells4Health' beschrijvend voor diensten inzake stamcellen

 

IEPT20070208, Rb Zutphen, Garagetest.nl

Geen onrechtmatige publicatie gelet op erkenning dat terugdraaien kilometers op waarheid berust

 

IEPT20070208, Rb Arnhem, Disney Domeinnaam

Registratie www.disneyworld met eu-id en genereren traffic is 'gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten' - Ongerechtvaardigd voordeel  trekken uit c.q. afbreuk aan onderscheidend vermogen en reputatie merk Disney

 

IEPT20070208, Hof Amsterdam, Endstra-tapes

'Achterbankgesprekken' geen auteursrechtelijk werk - Geen resultaat van scheppende activiteit bij gebreke van creatieve keuzes; enkel spontane, zakelijke informatieoverdracht - Publicatie niet onrechtmatig tegenover erven nu niet aannemelijk is dat deze daardoor (meer) bedreigd worden

 

IEPT20070207, Rb Den Haag, Tripp Trapp stoel

Beperkte auteursrechtelijke ruimte gelet op technische eisen en scandinavische stijl - Slechts een model maakt inbreuk op auteursrecht

 

IEPT20070207, Hof Den Bosch, Blok en Boeije Autoschade v Bloks Autoschade

Gevaar voor verwarring handelsnamen 'Blok' en 'Blok en Boeije' voor autoschadebedrijven - Rechtmatig gebruik in Hurwenen rechtvaardigt niet gebruik daarbuiten - Gebruik 'voorheen Blok en Boeije" toelaatbaar

 

IEPT20070206, Rb Den Haag, Quooker v Zip Hydrotap

Misleidende reclame nu gemiddelde temperatuur Zip Hydrotap beneden kookpunt ligt - 'Cooker' geen soortnaam - Overeenstemming Quooker en Cooker - Gebruik 'Cooker" als generieke aanduiding is 'ander gebruik' in de zin van artikel 2.20(1)(d) BVIE

 

IEPT20070206, Rb Amsterdam, Slaafvrije Chocolade

Juistheid claim '100% slaafvrije chocolade' aannemelijk gemaakt - geen 'sluikreclame' nu misstand aan de kaak wordt gesteld en niet klakkeloos reclame voor eigen produkt wordt gemaakt

 

IEPT20070206, GvEA, TDK

Weigering woordmerk TDK voor kleding wegens bekendheid oudere merk TDK, mede vanwege sponsoring sportevenemten

 

IEPT20070202, Rb Den Haag, POP&PLUG

Geen dwangsommen verbeurd omdat nog enige tijd via Google koppeling naar document gevonden kon worden

 

IEPT20070201, Rb Den Haag, Prebiotische vezelmix Nutrilon

Claim 'als enige goedgekeurd door Europese Commissie' misleidend - Geen belang bij verbod vanwege bereidheid onthoudingsverklaring met boetebeding te tekenen - Geen belang bij rectificatie gelet op tijdsverloop

 

IEPT20070201, Hof Den Haag, Vloerpanelen II

Geen aannemen van afstand van deel beschermingsomvang - Geen inbreuk conform eerder arrest van Hof

 

IEPT20070201, Hof Amsterdam, GTI v Lastminuteturkije - Sky Airlines
Merkinbreuk door skyailrines.nl - niet door german sky airlines

 

IEPT20070201, Hof Amsterdam, Pretium v KPN

'laagste prijsgarantie' op zich niet misleidend - 'laagste kosten garantie' misleidend vanwege voorbehouden - Geen algemeen verbod superioriteitsclaims