Januari 2007

Print this page

IEPT20070131, Rb Zwolle, TTW

Bij gebreke concurrentiebeding mag ex-werknemer in concurrentie met ex-werkgever treden en zakelijke relaties met diens klanten aangaan - Verbod van inbreuk op auteursrechten  op TTW-systeem

 

IEPT20070131, Rb Den Haag, Kruidvat v Nutricia

Verzoek tot schorsing kan bij incidentele vordering - Geen gesloten systeem van incidentele vorderingen - Geen schorsing octrooizaak in afwachting van beslissing EOB

 

IEPT20070126, HR, Van de Ven Neunen v Sleegers cs

Enkel profiteren wanprestatie niet onrechtmatig, bijkomende omstandigheden vereist, evenzo ter zake van verbintenis uit de wet. Onrechtmatigheid door behoren te weten dat in strijd met wettelijk verplichting werd gehandeld.

 

IEPT20070125, Rb Amsterdam, Universol

Schijn van beschikkingsbevoegdheid merklicentiegever - Overdracht betwist 

 

IEPT20070125, HvJEG, Opel

Voor verbod ex artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn vereist dat teken afbreuk kan doen aan gebruik aan functies van ingeschreven merk - Gebruik voor speelgoedauto's kan afbreuk doen aan automerk - Gebruik automerk op schaalmodel is geen aanduiding van een kenmerk (artikel 6(1)(b) Merkenrichtlijn)

 

IEPT20070125, HvJEG, Dyson

'alle denkbare vormen' en een eigenschap van de waar zijn geen teken en kunnen niet als merk fungeren

 

IEPT20070124, Rb Middelburg, Art Bizniz

Winstafdracht bij inbreuk auteursrecht - Geen belang bij stakinsgbevel nu vaststaat dat alle inbreukmakende handelingen zijn gestaakt door teruggave werken - Accountantsverklaring

 

IEPT20070124, Rb Amsterdam, Stichting Genealogie v Tros

Geen lichtvaardige verdachtmakingen in uitzending - Schending privacy door met draaiende camera bij woning op te wachten - Hoor en wederhoor zou niet tot andere uitzending geleid hebben

 

IEPT20070123, Rb Den Haag, Calzature Lamica v SPM Shoetrade

Agent niet-ontvankelijk in vordering ter zake van auteursrechtinbreuk - Voor inbreuk auteursrecht, niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht en slaafse nabootsing vereiste ontlening niet aannemelijk

 

IEPT20070123, Rb Den Bosch, Carnavalspak

Eigen oorspronkelijk karakter Golfpak

 

IEPT20070119, HR, Meyer Europe v Pontmeyer
Uitleg overeenkomst: als uitgangspunt diende beslissend gewicht dient te worden toegekend aan de meest voor de hand liggende taalkundige betekenis van die woorden, gelezen in het licht van de overige, voor de uitleg relevante bepalingen van de SPA, gelet op de de aard van de transactie, de omvang en gedetailleerdheid van het contract, de wijze van totstandkoming ervan en in het bijzonder de hierboven onder 3.3.3 (d) geciteerde "entire agreement clause".

 

IEPT20070118, Rb Amsterdam, Hema v Action

Oorspronkelijke afbeeldingen op ballonen - Ontlening aannemelijk - Geen voorschot schadevergoeding

 

IEPT20070118, Hof Den Haag, Juconi

Prestatiebescherming: met handelsnaamrecht vergelijkbare bescherming mogelijk voor naam organisatie - Geen gevaar voor verwarring - Algemeen gebruikelijke betekenis woorden niet te monopoliseren 

 

IEPT20070118, Rb Dordrecht, Kamagra

Strafzaak overtreding Wet op de Geneesmiddelenvoorziening wegens verkoop counterfeit Viagra

 

IEPT20070117, Rb Rotterdam, Sofradex

Parallel-import: geen afbreuk aan reputatie merk door 'slordig afplakken' - Bestaan licentie aannemelijk nu vordering met merkhouder is ingesteld en bestaan licentie ter zitting is bevestigd 

 

IEPT20070117, Rb Haarlem, HS Design v Voortman Kantoormeubelen

Oorspronkelijke ontwerpen kantoormeubelen -  Opdrachtgever geen rechthebbende model- en auteursrechten nu partijen anders zijn overeengekomen - Geen stilzwijgende verlenging licentie

 

IEPT20070117, Rb Den Haag, Intertoys v Lucy Locket

Dwangsommen verbeurd door onvolledige, summiere accountantsverklaring

 

IEPT20070117, Rb Den Haag, Garmin v TomTom

Bevoegdheidsincident GMoV: Bevoegde rechter in conventie tevens bevoegd in reconventie indien reconventie op zelfde rechstfeit gebaseerd is - Bevoegde rechter woonplaats eiser paneuropees bevoegd bij buiten EU gevestigde gedaagden

 

IEPT20070117, Rb Amsterdam, Red Bull v Bulldog

Geen overeenstemming merk en teken 

 

IEPT20070117, Rb Den Haag, Flower Carpet Rozen

Geen onredelijke licentievoorwaarden kwekers- en merkenrecht

 

IEPT20070117, Rb Den Haag, Conor Medsystems v Angiotech Pharmaceuticals

Partiële nietigheid octrooi - Inventiviteit: synergetisch effect? - Van gemiddelde vakman mag enig onderzoek worden verwacht - Onderzoeksexceptie

 

IEPT20070117, Hof Den Bosch, Domeinnaam Beautypartners.nl

Overdraagbaarheid recht op domeinnnaam - Wel leveringsbeslag geen verhaalsbeslag op domeinnaam toegestaan

 

IEPT20070111, HvJEG, Commissie v Ierland

Vrijstelling van leenvergoedingsplicht voor alle categorieen instellingen voor openbare uitlening in strijd met richtlijn

 

IEPT20070111, EHRM, Anheuser Busch v Portugal

Merkaanvraag is eigendom in de zin van artikel 1, Protocol 1, EVRM

 

IEPT20070111, Rb Middelburg, Foster Parents Plan

Onrechtmatige publicatie - Diskredieterende 'misbruikte kinderen Foster Parents Plan' - Handelsnaamwet toepasselijk bij stichtingen?

 

IEPT20070111, Rb Amsterdam, Dijkman Architectenbureau

Schending persoonlijkheidsrechten architect - reputatieschade aannemelijk

 

IEPT20070111, Hof Den Haag, Viking

Normaal gebruik merk bij introductie - Normaal gebruik merk in afwijkende vorm - Schaatsmerk Viking geen algemeen bekend merk in 1983; geen depot te kwader trouw voor laarzen - Schaatsen en laarzen niet soortgelijk - Rechtsverwerking wegens gedogen

 

IEPT20070110, Hof Leeuwarden, Weeva
Geen geldig merkrecht bij gebreke van bestaande rechthebbende - voorvoegsel'voorheen'rechtvaardigt niet conclusie dat handelsnaam thans niet gevoerd wordt

 

IEPT20070110, Rb Arnhem, Scotch Whiskey Association

Niet betwist dat Whiskey Association geen rechtmatig belang bij verstrekken gegevens heeft

 

IEPT20070109, Hof Arnhem, Baby Wrapper

Verschillen prominent - geen inbreuk auteursrecht en geen slaafse nabootsing

 

IEPT20070108, Rb Den Haag, HollandCar v HollandCars
Rechtscheppend gebruik handelsnaam. Verwarringsgevaar aangenomen

 

IEPT20070105, Rb Den Haag, Brein v KPN

Houder Bit Torrent site pleegt geen inbreuk op auteursrecht - Structureel faciliteren inbreuk door derden onrechtmatig

 

IEPT20070105, HR, AVM v Spaan
Concurrentiebeding opnieuw schriftelijk overeen te komen bij wijziging van zodanig ingrijpende aard dat beding zwaarder drukt

IEPT20070104, Hof Amsterdam, Tommy Hilfiger v Basilicum 
Rechtbank Den Haag op grond van artikel 99(1) en (2) GMeV slechts bij uitsluiting bevoegd indien het gaat om maatregelen die van kracht zijn op het grondgebied van elke lidstaat. Artikel 3 Uitvoeringswet GMeV doet hier niet aan af: mocht sprake zijn van strijdigheid met GMeV dan heeft deze rechtstreekse werking en moet Uitvoeringswet buiten beschouwing blijven. Voorgaande geldt ook voor Gemeenschapsmodellen. GAGE spijkerbroek niet auteursrechtelijk beschermd: algemeen gangbaar kledingstuk met aantal functioneel bepaalde elementen, door Tommy Hilfiger aangevoerde elementen leveren geen kenmerkende of creatieve combinatie op en voldoende afstand genomen van GAGE spijkerbroek. Broek The Sting geen slaafse nabootsing:  voldoende afstand genomen van de GAGE spijkerbroek en totaalindrukken verschillen aanmerkelijk. Geen modelrechtinbreuk: model niet nieuw en geen eigen karakter. Geen verwarringsgevaar tussen merk “Tommy Hilfiger” en tekens “Hallinger Denim” en “HLGR”: stemmen niet verwarringwekkend overeen.