November 2007

Print this page

IEPT20071130, HR, Roche v Primus

Geen grensoverschrijdende bevoegdheid ter zake van buitenlandse EEX-gedaagen inzake inbreuk buitenlandse delen van Europees octrooi wegens ontbreken samenhang - wel ter zake van buitenlandse niet-EEX-gedaagden op grond van artikel 126(7) (oud) Rv. Geen grensoverschrijdende bevoegdheid in geval van nietigheidsverweer Hoge Raad komt ambtshalve terug op oordeel in tussenarrest. Aangenomen dat rechter bevoegd is tot aanhouding op verzoek van eiser. In het midden blijft wat gevolg is van eventuele kwade trouw of misbruik van procesrecht door verweerder.

 

IEPT20071129, Hof Amsterdam, Ostade Blade v Staat
huiszoeking en inbeslagneming bij journalist

 

IEPT20071129, Hof Amsterdam, Charlie en Chaplin
Verval auteursrecht bij gebreke modelrechtelijke instandhoudingsverklaring.Berner Conventie beschermt geen Nederlanders. Geen slaafse nabootsing bij gebreke verwarringsgevaar. Kosten IE-deskundigeniet vergoed nu advocaat specialistentarief hanteert

 

IEPT20071129, Rb Amsterdam, KPNgetronics
Inbreuk merkrechten KPN en Getronics door registratie en gebruik KPNgetronics domeinnaam en merk

 

IEPT20071129, Hof Den Haag, Cana v Glas
Geen bevel tot overdracht domeinnaam cannalyse.com omdat die ook gebruikt kan worden zonder inbreuk op merkrecht te plegen. Geen spoedeisend belang gesteld bij nevenvorderingen. Eerdere overdracht merk Canalyse niet geldig bij gebreke van akte en ontbreken overeenstemming over vergoeding. Vraag wie bedenker van merk is niet van belang voor wie rechthebbende op merk is.

 

IEPT20071129, Rb Rotterdam, Juridisch Loket v Paralegal
Handelsnaamrecht: sprake van onderneming - eerste gebruik - overdracht domeinnaam bevolen

 

IEPT20071128, Rb Alkmaar, Blaasvaak v Blaaskaak
Handelsnaamrecht: Verwarringsgevaar aangenomen

 

IEPT20071128, Rb Arnhem, Pointer v Point Bike
Geen depot te kwader trouw wegens voor-voorgebruik - geen rechtsverwerking - gevaar voor verwarring merken en handelsnamen

 

IEPT20071126, Rb Den Haag, Moule d'Or v Krijn Verwijs
Octrooi: Uitleg 'enige tijd' - 'beetje inbreuk' niet relevant, gaat om hele verwerkingsstroom - mogelijkheid van inbreuk niet voldoende voor toewijzing vorderingen

 

IEPT20071123, CGR, MSD v Novartis (Exforge)

Excalibur-studie Exforge niet legitiem

 

IEPT20071123, Rb Rotterdam, Swedish Match v VWS

Stand op Country Fair Doorn is verboden tabaksreclame

 

IEPT20071123, Rb Arnhem, Life Safety v Smeba Brandbeveiliging
Life Hammer geen oorspronkelijk werk - geen merkinbreuk Life Hammer wegens visuele verschillen - Slaafse nabootsing door één-op-één kopie

 

IEPT20071123, HR, Pretium v KPN
Reclamerecht: afwijzing cassatie

 

IEPT20071123, Rb Den Haag, Granuband v Granuflex
Wapperverbod ter zake van vervallenverklaard vonnis inzake modelrechtinbreuk - Rechtbank op grond van Gemeenschapsmerkenverordening onbevoegd ten opzicht van Hongaarse gedaagde en potentiële grensoverschrijdende inbreuk in Duitsland

 

IEPT20071122, Rb Arnhem, Levende Boeken
Inbreuk auteursrecht en naburige rechten - toewijzing nevenvorderingen, inclusief rectificatie - proceskosten gematigd van euro 46.764 naar euro 10.000

 

IEPT20071122, Rb Amsterdam, House of Avelon
Agifte patronen bevolen aan auteursrechthebbende - beslag op merk gehandhaafd

 

IEPT20071122, HvJEG, Fincas Tarragona

Algemeen bekend merk moet algemeen bekend zijn op het gehele grondgebied van de lidstaat of in een aanmerkelijk gedeelte ervan; niet in enkel in een stad of omstreken

 

IEPT20071122, Rb Amsterdam, Deventer Moordzaak - Oordeel Zelf
In samenhang met zijn eerdere expliciete uitlatingen, kan het pamflet "Oordeel Zelf!" worden aangemerkt als smaadschrift in de zin van artikel 261 Sr

 

IEPT20071122, EHRM, Voskuil v Nederland
Verschoningsrecht journalist: (...). the Court is struck by the lengths to which the Netherlands authorities were prepared to go to learn his or her identity. (...). The Court finds that the facts to be considered tip the balance of competing interests in favour of the interest of democratic society in securing a free press.

 

IEPT20071121, Rb Utrecht, Wegener v Innoweb

Autotrack.nl beschermde databank, maar geen inbreuk nu geen sprake is van opvragen substantieel deel databank of systematisch opvragen niet-substantieel deel door gaspedaal.nl. Geschriftenbescherming: resultatenlijst Gaspedaal.nl geen eenvoudige herhaling van resultatenlijst Autotrack.nl. Autotrack kan zich bij gebruiksvoorwaarden geen rechten voorbehouden die haar niet toekomen.

 

IEPT20071121, Rb Utrecht, Microsoft
Software-piraterij Microsoft Office en Microsoft Windows

 

IEPT20071120, GvEA, TEK
Tek Italiaans en Frans voor teakhout beschrijvend teken voor metalen of plastic rekken, mede omdat deze materialen teakhout kunnen imiteren

 

IEPT20071120, GvEA, Castellani

Geen overeenstemming beeldmerk Castellani met Duitse woordmerken Castellum en Castelluca.  Bij globale beoordeling volstaat het visuele, fonetische en begripsmatige verschil om verwarrings-gevaar bij de gemiddelde Duitse consument als gevolg van de gelijkenissen tussen de beide tekens te verhinderen, ook al zijn de erdoor aangeduide waren dezelfde.

 

IEPT20071119, Rb Assen, Van Leent v Akasha
Geen overdracht auteursrecht bij gebreke van door auteur ondertekende overeenkomst

 

IEPT20071115, Hof Amsterdam, Aegon v Stichting - Sprintplan

Geen misleidende reclame, wel schending zorgplicht door achterwege laten van waarschuwing voor risico's en het nalaten inlichtingen in te winnen over de financiële positie van de betrokken wederpartij 

 

IEPT20071115, HvJEG, Commissie v Duitsland (Knoflook-extract-poeder-capsule)
Geen geneesmiddel naar aandiening of werking. Vergunningsplicht niet gerechtvaardigd door volksgezondheid

 

IEPT20071115, Hof Den Haag, Flower Remedies v Healing Herbs

Woordmerken Bach, The Bach Remedies en Bach Flower Remedies beschrijvend voor bloesemremedies - bewijslevering inburgering toegestaan. Beeldmerken onderscheidend ondanks daarin voorkomende beschrijvende woorden. Merken niet misleidend inzake vermeende handtekening Dr Bach of jaar van oprichting onderneming omdat niet gebleken is dat het publiek dit van belang acht

 

IEPT20071114, Rb Den Haag, Sauna Belt
Inbreuk modelrecht, merkenrecht, auteursrecht en geschriftenbescherming - Winstafdracht van € 482.500

 

IEPT20071114, Rb Den Haag, Exodus v Joyincare
Octrooirecht: Nieuwheid ontbreekt indien indien alle relevante kenmerken expliciet of impliciet op een directe, ondubbelzinnige wijze aan gemiddelde vakmanworden geopenbaard in één enkele vindplaats - Equivalentie-inbreuk: in wezen zelfde functie-wijze-resultaat - Reconventionele nietigheid niet-ontvankelijk bij gebreke wettelijk advies Octrooicentrum.

 

IEPT20071114, Rb Den Haag, Nokia v Qualcomm

Bevoegdheid over Amerikaanse gedaagde zaak van nationaal recht van de lid-staten. Nederlandse rechter bevoegd terzake van uitputting Nederlandse octrooien, niet terzake van uitputting buitenlandse octrooien. Geen litispendentie met buitenlandse procedures die op andere octrooien betrekking hebben. Gevraagde verklaring voor recht te vaag en onbepaald. Ars Aequi-casus

 

IEPT20071113, Hof Amsterdam, Simply Colors v Simply Small

Merkenrecht en handelsnaamrecht: onderscheidend vermogen beperkt Geen verwarringsgevaar.

 

IEPT20071113, Hof Den Bosch, Puma v Ferro

Verval merk wegens niet-gebruik: Het oormerken van een partij Kamino-schoenen in een magazijn buiten de Benelux als bestemd voor de Benelux, het factureren van een partij Kamino-schoenen door een onderneming in Taiwan aan Puma AG en het op enig moment - zonder succes -  aanbieden van Kamino-schoenen aan mogelijke afnemers is niet voldoende gebruik. Auteursrecht op stijl: Puma heeft geen auteursrecht op virtuele combinatieschoen bestaande uit Puma Avanti en Puma Sprint

 

IEPT20071112, Rb Den Haag, Playhold v Mio Mio
Gebruik aquaplay-domeinnaam inbreuk op merkrecht omdat ook ander speelgoed wordt aangeboden - inschrijving handelsnaam is voeren handelsnaam - geen impliciete licentie

 

IEPT20071109, Rb Utrecht, Trekhaak
Trekhaak niet auteursrechtelijk beschermd (functioneel bepaald) - geen slaafse nabootsing bij ontbreken onderscheidend vermogen - rectificatie bevolen

 

IEPT20071108, HvJEG, Gintec

Richtlijn  2001/83 geeft een volledige harmonisatie geneesmiddelenreclame. uitleg verbod 'genezenverklaringen' en gebruik loterijen

 

IEPT20071108, Rb Amsterdam, Novum Pharma v Farma Novum
Verwarringwekkende overeenstemming merken en handelsnamen

 

IEPT20071108, Hof Amsterdam, Scapa v Adidas

2-strepen teken Scapa inbreukmakend op 3-strepen merk Adidas. Belissend is of publiek strepen als merk ervaart, niet of ze als versiering bedoeld zijn. Significant deel (38%) van het publiek legt verband met bekende 3-strepen-merk. Vrijhoudingsbehoefte komt niet in de knel

 

IEPT20071108, HvJEG, Ludwigs Apotheke v Juers Pharma

Reclameverbod geneesmiddelen: te toetsen aan vrij verkeer van goederen in plaats van Geneesmiddelenrichtlijn - vrij verkeer van goederen verzet zich tegen verbod op verspreiding onder apothekers van lijsten van in lid-staat niet toegelaten geneesmiddelen die slechts informatie bevatten over de handelsnaam, het verpakkingsformaat, de dosering en de prijs van deze geneesmiddelen

 

IEPT20071108, HvJEG, SIAE

Niet bij Commissie gemeld Italiaans technische voorschrift om SIAE-teken op cd's aan te brengen onverbindend voor particulier

 

IEPT20071107, Rb Den Haag, Kwik Lok v Schutte Bagclosures
Uitvindingshoogte octrooi - uitleg kenmerk "kleine hoek". Vormmerk technisch bepaald en woordmerk Kwik Lok voor zak-sluitingen beschrijvend. vgeen Grensoverschrijdende bevoegdheid octrooi- en merkenvorderingen (nietigheid).

 

IEPT20071107, Rb Den Haag, Scafom v Layher
Octrooi geldig - inbreuk aangenomen - schadeplichtig na brief - geen grensoverschrijdende bevoegdheid vanwege nietigheidsverweer

 

IEPT20071107, Rb Den Haag, Green Works v B&L
Niet aannemelijk geworden dat kwekersrecht al is verleend

 

IEPT20071106, GvEA, RheinfelsQuellen
"VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN" uitsluitend beschrijvende aanduiding voor bronwater 

 

IEPT20071106, GvEA, Revian's v Evian
Merkenrecht: te late indiening vertaling in oppositieprocedure - beslissing onvoldoende gemotiveerd

 

IEPT20071105, Rb Den Bosch, Leaseplan v Leasepro
Inbreuk merk en handelsnaam 

 

IEPT20071103, Rb Amsterdam, G-Star v New Yorker
G-Star's Elwood broek oorspronkelijk werk - Geldigheid vormmerk in kort geding aangenomeh - Smog kniebroek niet en Fishbone lange broek wel inbreukmakend op auteurs- en merkenrechten - Belang bij samenloop auteurs- en merkenrecht

 

IEPT20071102, Rb Roermond, BUMA v Bar
Geldvordering in kort geding toegewezen bij verstek

 

IEPT20071101, Hof Den Haag, World Pack
Inburgering in gehele Benelux vereist: Het teken mist derhalve in de gehele Benelux onderscheidend vermogen. Derhalve zal in de gehele Benelux de inburgering aannemelijk moeten worden gemaakt. Inburgering niet aannemelijk gemaakt.

 

IEPT20071101, Rb Amsterdam, Willem-Alexander cs v Vereniging Martijn

Enkele tonen van foto op een website als die van gedaagde is ontoelaatbare inbreuk op persoonlijke levenssfeer kind - Gelet op bijzondere karakter site mag van beheerder worden verlangd dat hij voorzieningen treft om onrechtmatig gebruik te voorkomen - Geen schending auteursrecht door beheerder website