Augustus 2008

Print this page

IEPT20080828, Rb Den Haag, Abbott v Medtronic

Inbreukverbod expandable stent-octrooi in kort geding: lasverbinding is een 'interconnecting element' in de zin van de conclusie. Uitvoerige nietigheidsgronden (uitbreiding materie, geen geldige prioriteit, niet-nieuwheid, geen

inventiviteit en niet nawerkbaarheid) naar voorlopig oordeel ongegrond, hangende oppositieprocedure

 

IEPT20080829, CBB RCC, Pretium
Schending procedureregels: Naar het oordeel van het College valt uit de door partijen en de namens de Commissie vóór haar vergadering gevoerde correspondentie niet voldoende duidelijk op te maken waartegen Pretium zich diende te verweren.

 

IEPT20080829, Rb Haarlem, Funtime v Van der Beek

Mogelijk functioneel bepaald ontwerp. Geen inbreuk. Auteursrechtelijke bescherming onvoldoende aannemelijk, gelet op de functioneel en technisch bepaalde elementen. Op de punten waarvan afwijking mogelijk was, namelijk de kleurstelling van de installatie, de stoelen, en de staaldraden waar de stoelen aan bevestigd zijn, is die afwijking gemaakt.

 

IEPT20080827, Rb Amsterdam, SpecialSauce v Proud Design

Schadevergoeding € 5.940 wegens inbreuk auteursrecht reclamefoto: een marktconform tarief is om het auteursrecht "af te kopen" met een toeslag van 100% op de werk-fee

 

IEPT20080827, Rb Arnhem, Montis v Het Anker

Rechtsverwerking Montis inzake modellen Armada, de Twist, de Bingo, de Cleopatra en de Rio. Montis toegelaten tot tegenbewijs inzake afspraak over model Kira. Model Twiggy niet inbreukmakend op modellen Charly en Chaplin van Montis omdat geen sprake is van zelfde totaalindruk: ontbreken wielen, geen kruisverbinding bij de poten, geen s-vorm in de rugleuning en poten en een vaste, gladde bekleding.

 

IEPT20080826, CBB, Uitstalling Caballero

Overtreding reclameverbod tabaksproducten. Uitstalling tijdens "Koninginnenach" gaat verder dan wat voor noodzakelijke presentatie nodig is

 

IEPT20080826, Hof Amsterdam, Rivièra Maison v Hoogendam

Nederlands auteursrecht van toepassing: Rivièra Maison auteursrechthebbende ex artikel 8 Aw: producten zijn gelabeld als van haar afkomstig als eerste in Nederland op de markt gebrachte collectie rattan producten deels auteursrechtelijk beschermd en deels niet. Belang bij verbod wegens onvoldoende concrete toezeggingen

 

IEPT20080827, Rb Den Haag, Nedac Sorbo v VPG

Inbreuk merkrechten. Geen rechtsverwerking: Eventueel gebruik van het logo in het kader van private labeling tast de voornaamste functie van het merk van Nedac Sorbo niet wezenlijk aan.

 

IEPT20080827, Rb Groningen, Coin Pusher

Uitlatingenverbod en verbod tot beslaglegging. Onrechtmatige publicatie: rectificatie bevolen in het Nederlands, Frans en Engels. Nu niet is gebleken dat de 'Fun City'-coin pusher van VdW/EAB auteursrechtelijk wordt beschermd heeft VdW/EAB door hiervan in de publicaties wél melding te maken en aan te geven dat daarop door het op de markt brengen van Chinese kopieën inbreuk wordt gemaakt en het duidelijk is dat de publicaties zien op de 'Treasure Island'-machines van KMO Asia, jegens KMO Asia onrechtmatig gehandeld.

 

IEPT20080825, Rb Zwolle, BliZzz
Ongeoorloofde concurrentie ondanks afwezigheid concurrentiebeding: door het stelselmatig benaderen van klanten van BliZzz, met gebruikmaking van de informatie die hij in het kader van de distributieovereenkomst had verkregen.

 

IEPT20080821, Hof Den Haag, Goedewaagen Gouda v Bols

Slaafse nabootsing serie KLM-huisjes

 

IEPT20080821, Rb Arnhem, EBW Installatietechnieken v EBW Elektrotechniek

Inbreuk handelsnaam- en merkrecht. Eerdere handelsnaam Elektrotechnisch Bureau Wille geen geldige reden. Gebruik domeinnaam tevens handelsnaamgebruik, omdat gedaagde haar onderneming en haar bedrijfsactiviteiten op de inhoud van de website onder de domeinnaam aan het publiek presenteert en deze domeinnaam het meest kenmerkende bestanddeel van de handelsnaam van EBW Elektrotechniek bevat

 

IEPT20080820, Rb Den Haag, Pet-Towel

Geen onbeperkt gebruiksrecht logo

 

IEPT20080819, CBB RCC, Maxxium v STAP
Jongeren in beeld is nog geen overtreding alcoholreclameregels

 

IEPT20080819, Hof Amsterdam, Inno Nautic v Cuckoo Company
Geen opheffing beslag - vordering niet summierlijk ondeugdelijk

 

IEPT20080819, Rb Haarlem, Performing Right Society v BUMA

BUMA niet bevoegd licenties te verlenen voor online muziekgebruik van het PRS-repertoire buiten Nederland c.a.

 

IEPT20080815, Rb Arnhem, Otto Simon v Nedac Sorbo

Overeenstemming beeldmerken, maar mogelijk depot te kwader trouw. Toys4 weinig onderscheidend vermogen, waardoor bijkomende elementen beeldmerken van groot belang zijn. Proceskosten teruggebracht naar IE-indicatietarief

 

IEPT20080814, Rb Dordrecht, De Ruiter Bandenservice

Inbreuk handelsnaam - nawerking

 

IEPT20080814, Rb Almelo, Phi-Ton v Auping
Pariteitsclaim "Geen bed ventileert beter" niet misleidend

 

IEPT20080813, Rb Haarlem, Nike v Sport Trading

Nike niet verplicht op producten aan te geven of ze binnen of buiten EER in het verkeer mogen worden gebracht. Gebruik namaakschoenen voor demonstratiedoeleinden vormt inbreuk op auteurs- en merkenrechten Nike

 

IEPT20080813, Rb Haarlem, Nike v JD Ecommerce

Nike niet verplicht op producten aan te geven of ze binnen of buiten EER in het verkeer mogen worden gebracht. Verbeurde boetes vaststellingsovereenkomst

 

IEPT20080813, Rb Den Haag, EPAL v Baak
Rechtbank Den Haag relatief bevoegd wegens gestelde inbreuk

 

IEPT20080813, Rb Den Haag, Delaval v Reci Prof

Vrijwaring toegestaan. Geen splitsing hoofdzaak en vrijwaringszaak

 

IEPT20080812, Hof Arnhem, DEPT v Intres

beeldmerk onderscheidt zich duidelijk van gecombineerd gebruik van 'dept.' of 'dept' doordat het geheel op zichzelf staat. Geen gevaar voor verwarring c.q. voordeel uit of afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie DEPT omdat het hof van oordeel is dat de lettercombinatie GS voldoende duidelijk maakt dat Intres de lettercombinatie 'dept' slechts gebruikt als toevoeging in voor kleding gangbare zin

 

IEPT20080813, Rb Den Haag, Sisvel v Acer 

De beslissing op een op artikel 843a Rv gebaseerde vordering is een eindbeslissing waartegen direct hoger beroep mogelijk is

 

IEPT20080807, Rb Rotterdam, Segment v Cimsolutions

Ex parte bevel: geen onherstelbare schade veroorzakende situatie. Geen verwarringsgevaar op grond van enkele auditieve overeenstemming van het eerste gedeelte van het merk CIMSOLUTIONS met SIM-tekens, vanwege geringe onderscheidend vermogen CIM 

 

IEPT20080807, Rb Amsterdam, Opsporing Verzocht

Voorgenomen uitzending niet onrechtmatig

 

IEPT20080807, Hof Amsterdam, Guillermo v Fallaux

Column: Aan een opiniërende tekst behoeven niet dezelfde (hoge) eisen behoeven te worden gesteld als aan onderzoeksjournalistiek.Publicatie niet onnodig grievend.

 

IEPT20080806, Rb Amsterdam, Steffex v [W c.s.] - bureaustoel

Bewijsopdracht inzake nieuwheidsschadelijk voorgebruik model en inzake auteursrechtelijk makerschap. Ongeoorloofd sommeren afnemers, indien geen model- en auteursrechthebbende

 

IEPT20080806, CGR, Servier v Katwijk
Geneesmiddelenreclame: ongeoorloofd gunstbetoon en misleidende en ongeoorloofde geneesmiddelenreclame

 

IEPT20080806, Rb Leeuwarden, Roggebroodbakkerij v Breabakker
merkinbreuk: Verwarringsgevaar vVanwege visuele gelijkenis tussen etiketten, overeenstemmende familienaam en gebruik van aanduiding "Fries Roggebrood"

 

IEPT20080806, Rb Den Haag, ABB v ABB International

Grensoverschrijdende bevoegdheid inzake Gemeenschapsmerk. Inbreuk Gemeenschapsmerk aangenomen. In het Italiaans opgesteld website is niet op Nederland gericht, zodat in Nederland recht niet van toepassing is op gebruik handelsnaam of misleidende reclame

 

IEPT20080806, Rb Den Haag, Van Zanten v Hofland
Inbreuk afgeleid ras: 100% genetische verwantschap

 

IEPT20080806, Rb Den Haag, Crocs v Blokker

Ex parte bevel wegens auteursrechtinbreuk. Bevel geweigerd op grond van modelrecht wegens verzuim vermelding BHIM-nietigheidsprocedure en omdat vanwege die nietigheidsprocedure niet voldaan wordt aan hoge eisen voor een ex parte verbod, in het bijzonder ter zake van de geldigheid van het Gemeenschapsmodelrecht. Grensoverschrijdend bevel afgewezen omdat niet voldoende is gemotiveerd dat in lidstaten EG inbreuk gemaakt wordt.

 

IEPT20080806, Rb Den Haag, Schoone Lei v Rabobank

Ex parte bevel tegen Commercial geweigerd: Niet aan hoge eisen voor inbreuk voldaan. Gebruik teken ter onderscheiding van waren of diensten niet aannemelijk. Mede gelet op het parodiërend karakter van de commercial staat niet buiten twijfel dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit dan wel afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk.

 

IEPT20080801, Rb Den Haag, Cleybergh v Van Roon

Ex parte bevel : auteurs- en modelrecht op kandelaar

 

IEPT20080801, Rb Amsterdam, Vastgoedhandelaar v Het Parool

Aanduiding 'Israëlische maffia' niet onrechtmatig