NautaDutilh

Print this page

NautaDutilh
Beethovenstraat 400

1082 PR Amsterdam
Tel: +31 (0)20 717 1000

www.nautadutilh.com

e-mail

Praktijk
De specialisten van NautaDutilh houden zich met alle aspecten van intellectuele eigendom bezig (waaronder octrooien, merken en auteursrechten) en werken zowel nationaal als internationaal. Zij weten de weg in Europa en werken regelmatig samen met specialisten van kantoren in andere landen in Europa, de VS en Azië.

NautaDutilh staat nationaal en internationaal opererende cliënten bij op het gebied van intellectuele eigendom, reclamerecht, ongeoorloofde mededinging en bedrijfsgeheimen. De advocaten van NautaDutilh hebben ruime ervaring met het procederen bij de nationale rechters in de Benelux, en bij het Gerecht en het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Zij hebben ervaring met het gebruik van douaneprocedures om importen van inbreukmakende goederen tegen te houden. NautaDutilh coördineert verschillende rechtszaken die spelen in meerdere Europese landen.

NautaDutilh is regelmatig betrokken bij fusies, overnames en beursnoteringen, in welk kader de geldigheid en de juiste overdracht van intellectuele eigendom essentieel is. Ook voor partnering, licentieprogramma's, IP structuring (het onderbrengen van IP om strategische en/of belastingtechnische redenen) en het vestigen van zekerheden beschikken de specialisten van NautaDutilh over de juiste kennis en ervaring.

IE-Advocaten
Liselotte Bekke
Jeroen Boelens
Fleur Folmer
Charles Gielen
Klaas van der Graaf
Tim Iserief
Richard van Oerle
Marlous Schrijvers
Anne Stoffels
Anne Marie Verschuur