Geen verbod Zembla-uitzending over witwassen via geldautomaten

12-06-2024 Print this page

Onderneming die merchant fill-geldautomaten levert wordt in programma Zembla in verband gebracht met witwassen van contant geld. Zij vordert een preventief verbod op de voorgenomen uitzending en verbod op gebruik van heimelijke opnames. Deze maken de verwerkte informatie controleerbaar en dragen bij aan de verifieerbaarheid. Ook het noemen van de naam in Zembla draagt bij aan de zeggingskracht en controleerbaarheid. Van onherstelbare schade is niet gebleken, medewerkers zijn onherkenbaar gemaakt. Vorderingen worden afgewezen.

 

PUBLICATIES

 

[Eiseres] is een onderneming die onder andere merchant fill-geldautomaten levert aan ondernemingen. Dit zijn geldautomaten die beheerd worden door een ondernemer die zij vult met contant geld afkomstig uit de omzet van het eigen bedrijf. BNNVARA heeft in haar onderzoeksjournalistieke programma Zembla een reportage uit te zenden over de risico’s van zelfvul-geldautomaten op het gebied witwassen.


Volgens [eiseres] zal BNNVARA met de uitzending een onrechtmatige daad begaan door ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van [eiseres] aan de orde te stellen en wil onherstelbare schade voorkomen. Zij vordert verbod op verspreiding beeld & geluid en beschuldigingen van witwassen.


De heimelijke opnames maken het mogelijk de in de reportage verwerkte informatie controleerbaar is en dragen bij aan de verifieerbaarheid van het onderzoek. De personen in beeld worden geblurd, stemmen vervormd en worden geen namen vermeld.


Eiseres heeft bezwaar tegen vermelding van haar naam in de reportage, die volgens haar gemaakt kan worden zonder haar naam te noemen. Dat het noemen van de naam een mogelijk negatieve impact heeft, maakt dat er belang is voor Zembla. Juist bij publicaties over misstanden is het van belang transparant te zijn en de kijker te informeren over wie, wat en waar. Het draagt dan bij aan de zeggingskracht en controleerbaarheid van de reportage.


De rechtbank wijst de vorderingen af en veroordeelt eiseres in de proceskosten van €1.940,00.


De voorzieningenrechter oordeelt dat dat het niet aannemelijk is geworden dat er een reden is om de reportage preventief te verbieden.

 

ECLI:NL:RBMNE:2024:3248