Webinar Eigendom en vrijheid van informatie en data

Print this page

BannerIn dit webinar van een uur behandelt Dick van Engelen (hoogleraar Maastricht University en hoofdredacteur Boek9.nl) de vraag in hoeverre informatie en data enerzijds voorwerp van eigendomsrechten kunnen zijn en anderzijds de grondrechtelijke vrijheid van informatie daardoor niet in het gedrang komt.

Aan de hand van de "iKID"-onderverdeling (Ideeën-Kennis-Informatie-Data) wordt ingegaan op de publieke en private belangen die bij de toegang tot en de afscherming van informatie betrokken zijn en wat dat betekent voor eigendomsrechtelijke en privacy aanspraken op informatie. Wat wordt wel en niet beschermd door het databankenrecht, het auteursrecht en het octrooirecht? Behandeld wordt wat de implicaties zijn van het eigendomsrecht op een exemplaar van een “databestand”, gelet op het UsedSoft-arrest van het Hof van Justitie uit 2012 (IEPT20120703). Tevens wordt stilgestaan bij de contractuele mogelijkheden die een onderneming heeft om de toegang tot de eigen informatie- en databestanden (en bedrijfsgeheimen) veilig te stellen, zodat bij een faillissement van bijvoorbeeld een data-provider de bedrijfscontinuïteit niet in het gedrang komt.

De webinar is van academisch niveau en is gericht op IE-advocaten, octrooi- en merkengemachtigden, rechters en praktijkjuristen met een academische vooropleiding. De webinar duurt 1 uur en levert 1 juridisch opleidingspunt op. Op een willekeurig moment in de webinar wordt een codewoord genoemd. Aan het eind van de webinar wordt het vragenlijst wachtwoord getoond. Vermeld het codewoord in de vragenlijst en beantwoord de drie vragen voor het behalen van het opleidingspunt. De webinar is één maand on demand en op elk tijdstip te volgen wanneer het ú uitkomt. 


Prijs: € 87,50- ex btw. Bestel het webinar hier

 

Na de bestelling ontvangt u binnen één werkdag de video, het cursusmateriaal en de factuur. Na betaling van de factuur, het goed beantwoorden van de vragenlijst (welke eenmaal kan worden herkanst) en het opgeven van het juiste codewoord ontvangt u binnen drie werkdagen een certificaat van deelname. 

 

Wilt u op de hoogte blijven van onze webinars? Schrijf u dan hier in om als eerste een bericht te ontvangen wanneer een nieuwe webinar beschikbaar is.

 

Meer opleidingspunten nodig? Bestel dan ook een van onze andere webinars.