Wettenbundel Merken- en Modellenrecht 2020

Print this page

 

Bestel dit boek

- Paperback € 22,43 (€ 24 incl. btw)

- Kindle € 9,17 (€ 9,99 incl. btw)

 

Paperback bestellingen gaan via Amazon.de

Bevat de meest relevante merken- en modellenrecht wetten, -verdragen, -verordeningen en -reglementen, waaronder het in maart 2019 gewijzigde BVIE. 

 

Deze uitgave is voor de Merken- en Modellengemachtigde, praktijkjurist en het onderwijs in het merken- en modellenrecht aan universiteiten, hogescholen en praktijkopleidingen. De bundel wordt ieder jaar geactualiseerd in een nieuwe druk uitgegeven. De wetten in deze bundel zijn ook geactualiseerd en voorzien van hyperlinks op Boek9.nl te raadplegen.

 

Deze bundel is onderdeel van de serie IE-wettenbundels van Boek 9.

 

Negende druk
Pagina’s: 625
ISBN-nummer: 978-1658048347


Uitgever: Boek 9 B.V.

De bundel bevat:
1. Beneluxverdrag IE

2. Protocol voorrechten en immuniteiten Benelux-Organisatie IE
3. Uitvoeringsreglement BVIE
4. Tarievenlijst 2018-1 BOIP

5. Regels van de Directeur-Generaal
6. Richtlijnen inzake de criteria voor de toetsing van merken op absolute gronden
7. Richtlijnen oppositieprocedure
8. Handelsnaamwet
9. Merkenrichtlijn 2008
10. Merkenrichtlijn 2015
11. Uniemerkenverordening 2017
12. Uitvoeringsverordening UMeV

13. Gedelegeerde verordening UmeV
14. Uitvoeringswet GMeV
15. Verdrag Merkenrecht
16. Reglement van het Verdrag inzake het Merkenrecht
17. Aanvullende Resolutie bij het Verdrag inzake het Merkenrecht en het Reglement daarvan
18. Overeenkomst van Nice

19. Nice klasseomschrijvingen
20. Overeenkomst van Wenen
21. Schikking van Madrid
22. Protocol bij Schikking van Madrid
23. Modellenrichtlijn
24. Gemeenschapsmodellenverordening
25. Uitvoeringsverordening GMoV
26. Uitvoeringswet GMoV
27. Overeenkomst van 's-Gravenhage
28. Protocol bij Overeenkomst van 's-Gravenhage
29. Reglement van Uitvoering van Overeenkomst van 's-Gravenhage
30. TRIPs-Overeenkomst
31. Unieverdrag van Parijs