CGR

Print this page

2020

 

IEPT20201102, CGR, Novartis v Bayer

Claims Bayer over geneesmiddel Eylea in strijd met Gedragscode: ALTAIR-studie biedt onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing voor claims nu onderzoek bestaat uit beschrijvende statistiek, Bayer maakt zich schuldig aan cherry picking, Bayer heeft niet de vereiste omzichtigheid betracht, claim in mailing is superioriteitsclaim en te vaag. 

 

IEPT20201119, CGR, Bayer v Novartis

Klacht Bayer over misleidende claims door Novartis over geneesmiddel Beovu gegrond: uitingen wekken de suggestie dat patiënten vrij gemaakt kunnen worden van retinaal vocht door gebruik Beovu terwijl deze claims niet onderbouwd kunnen worden, uiting Novartis kan worden opgevat als claim dat door retinaal vocht onder controle te houden de ziekte nLMD onder controle gehouden zou kunnen worden terwijl iedere wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt.

 

2009

 

IEPT20090706, CGR, Pfizer
Vergoeding eigen bijdrage door fabrikant toelaatbaar: dat van een expliciet verbod op terugbetalingsregelingen in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame en andere regelingen geen sprake is.
Terugbetalingsregeling geen strijdige aanprijzing. Terugbetalingsformulier geen publieksreclame

 

IEPT20090327, CGR, Merck v Ferring
Geneesmiddelenreclame: hulpmiddelen en drukwerk geen reclame. Gratis aanbieden cosmetische producten eb tas is reclame.

 

2008

 

IEPT20080530, CGR, SPMSD v GSK

hoger beroep: beinvloeding voorschrijfgedrag - publieksreclame

 

IEPT20080314, CGR, SPMSD v GSK
Geneesmiddelenreclame: beinvloeding voorschrijfgedrag - publieksreclame

 

IEPT20080806, CGR, Servier v Katwijk
Geneesmiddelenreclame: ongeoorloofd gunstbetoon en misleidende en ongeoorloofde geneesmiddelenreclame

 

2007

 

IEPT20071207, CGR, Stichting KOEL v Boehringer Ingelheim
Geen onevenredig gunstbetoon

 

IEPT20071123, CGR, MSD v Novartis (Exforge)

Excalibur-studie Exforge niet legitiem

 

IEPT20070720, Codecomissie CGR, Gastro Results Today

Uitgave GRT en wachtkamerboek misleidende vergelijkende reclame - verantwoordelijk voor uitgave door financiering uitgave - niet voldaan aan 2 studie-criterium

 

IEPT20070629, CGR, Beschermjedochter.nl
Website en radiopsot geen reclame maar informatief

 

IEPT20070702, CGR, GSK v AstraZeneca
Vergelijkende reclame geneesmiddel - ten tijde van verspreiding niet voldaan aan twee studiecriterium

 

IEPT20070316, CGR, Schering Plough v Abbott

Ongeoorloofde publieksreclame voor geneesmiddelen - aanprijzing voor nietgeregistreerde indicaties - ongeoorloofd gunstbetoon - verantwoordelijkheid voor gesponsorde websites

 

IEPT20070215, CGR, SWAB v Bayer

Ten onrechte gesuggereerd dat SWAB Avelox in alle gevallen van CAP adviseert