2010 Hof Den Bosch

Print this page

IEPT20101123, Hof Den Bosch, Facade v IBS
Uitleg concurrentiebeding. Concurrentiebeding geldig voor geïntimeerden. Geen overtreding concurrentiebeding: werkzaamheden als bestuurder en niet als werknemer van IBS verricht. Geïntimeerden hebben duurzame bedrijfsdebiet van Façade afgebroken: klanten Façade gewonnen met behulp van vertrouwelijke know how en goodwill Façade. Deskundigenonderzoek naar schade Facade door onrechtmatig handelen geïntimeerden. Geen overtreding verbod nevenactiviteiten, behalve mogelijk m.b.t. project Kalshove, waarnaar ook deskundigenonderzoek zal worden gedaan. Deskundigenonderzoek naar vraag of [geïntimeerde 1]  en Silhouette onrechtmatig jegens Façade hebben gehandeld.

IEPT20100928, Hof Den Bosch, HSBS v Siladent

Inbreukmakend merk- en handelsnaamgebruik Siladent. Geen oudere Nederlandse handelsnaamrechten Siladent Duitsland. Bewijslast [A] inzake afwijkende afspraken gebruik. Overdracht inbreukmakende domeinnaam mogelijk. Niet-ingeschreven merklicentiehouder niet-ontvankelijk

 

IEPT20100921, Hof Den Bosch, Bik v Techcomlight
Misleidende vergelijkende reclame: Claims 65% meer lichtopbrengst, 15% gemakkelijker te installeren en kostenbesparing 50 % niet aannemelijk gemaakt. Merkinbreuk: Geen gerechtvaardigd merkgebruik bij misleidende reclame. Bewijslast in kort geding: aannemelijk maken. Geen volledige proceskosten art 1019h Rv – gering aandeel merkinbreuk in het geschil. Nawerking misleidende reclame. 

 

IEPT20100921, Hof Den Bosch, Techcomlight v Bik

Executieverbod wegens vernietiging vonnis in hoger beroep: Nu aan de dwangsommen waarop Techcomlight aanspraak maakt de grondslag is komen te ontvallen, is de vordering van Bik in dit executiegeschil toewijsbaar. Compensatie proceskosten

 

IEPT20100831, Hof Den Bosch, Maximus Security v Maximum Security

Co-existentie overeenkomst handelsnamen mogelijk. Geen ontbinding mogelijk door in verzuim zijnde partij: voorshands aannemelijk dat Maximum Security in verzuim verkeerde, zodat zij de overeenkomst niet kon ontbinden, nog afgezien van de vraag of er sprake was van een tekortkoming aan de zijde van Maximus Security. Inhoud samenwerkingsafspraak niet zonder meer duidelijk

 

IEPT20100420, Hof Den Bosch, Stabilo v Beifa

Merkinbreuk voldoende aannemelijk: dat alle dominante eigenschappen van haar merken alsmede de proporties door Beifa zijn overgenomen. Spoedeisend belang: voldoende aannemelijk gemaakt dat een reële dreiging bestaat dat Beifa (ook) in Nederland de Beifa-highlighters zal verhandelen en aldus inbreuk zal maken op de merkenrechten van Stabilo c.q. onrechtmatig jegens Stabilo zal handelen.

 

IEPT20100406, Hof Den Bosch, Sealskin v RIHO
Uitleg “duidelijke verschillen”: Door een onthoudingsverklaring te tekenen waarin een bepaald begrip voorkomt, komt het uiteindelijk op de uitleg van dat begrip aan en verdwijnt de vraag of en in hoeverre er sprake was van inbreuk op auteursrecht of slaafse nabootsing, in elk geval deels, naar de achtergrond. Duidelijke verschillen Lima v Arizona. Geen duidelijke verschillen Bogota v Senso-6 hoek

 

IEPT20100323, Hof Den Bosch, Bolle Jan
Geen verwarringsgevaar merken- en handelsnamen aangenomen: beoordeeld zal moeten worden of de gemiddelde café-bezoeker - kort gezegd – Café Bolle Jan zal verwarren met Après Skihut Bolle Jan, maar het feit dat het bezoekend publiek in dit geval zeer verschillend is kán één van de bij de toets of sprake is van verwarringsgevaar te betrekken omstandigheden zijn.

 

IEPT20100216, Hof Den Bosch, Fatboy v Sitting Bull
Fatboy oorspronkelijk werk - Geen ontlening: Het gaat niet om de vraag of dat eerste ontwerp van Setälä oorspronkelijk is in de zin van de Auteurswet. Fatboy claimt immers niet ten aanzien van dat eerste ontwerp auteursrechtelijke bescherming, maar ten aanzien van de Fatboy zitzak in zijn uiteindelijke verschijningsvorm. Doorslaggevend is dus of de Fatboy zitzak in zijn definitieve verschijningsvorm geacht moet worden te zijn ontleend aan de Airbag, en dat is evident niet het geval.

 

IEPT20100112, Hof Den Bosch, Revillon Chocolatier v Trianon Chocolatiers

Vorm bepaalt niet de wezenlijke waarde van chocolade: Het hof is van oordeel dat Trianon deze stelling onvoldoende heeft onderbouwd. In het algemeen geldt dat een mogelijk aantrekkelijke vorm van chocolade geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde ervan. De wezenlijke waarde van chocolade is gelegen is de smaak en de substantie. Trianon heeft niet aangetoond dat dat in dit geval anders is. Inbreuk: Gelijk teken voor dezelfde waren.

 

IEPT20100112, Hof Den Bosch, C More v MyP2P
Onrechtmatig faciliteren verspreiden Scandinavische sportcompetities: Geen auteursrechtelijke openbaarmaking door MyP2P. C More rechthebbende als omroeporganisatie, auteursrechten op commentaren en voor- en nabeschouwingen. Vastlegging sportwedstrijd is een filmwerk. Toepasselijk recht rechthebbende.